Bolstad
Uppdaterad den 3 juli, 2008
Tillbaka


Bolstad kyrka från slutet av 1140-talet
yrkan i Bolstad söder om Mellerud byggdes mot slutet av 1140-
talet under den tid då Sverker d.ä. var den konung som regerade.
Vid denna tid anser man att Dal tillhörde Västergötland, även om man inte egentligen vet när så skedde. Känt är att Margareta Fredkulla hade fått Dal som hemgift då hon gifte sig med "den siste vikingen" Magnus Barfot år 1101 och att Magnus Ladulås skrev Væstgötar væstan Vænir - västgötar väster om Vänern under andra halvan av 1200-talet.

Kyrkans äldsta delar återfinns i tornets nedre del vilket kan ses på utsidan där stenarna "sticker ut" från tornväggen, även den intilliggande västra delen av långhuset är ursprunglig. Inne i kyrkan finns en dopfunt från 1100-talet med en cuppa från 1200-talet. Det kraftiga tornet tyder på att det bör vara minst en biskop eller storman som låtit uppföra det, kanske t.o.m. en kung eller en drottning.

Bolstad kyrka är helgad år S:t Laurentius (se under Söderköpings kyrka), år 1759 omvandlades den till att bli en korskyrka.

På andra sidan vägen, nordost om kyrkan vid Lillån, har det funnits två stycken fångstgropar för varg, dock borta sedan man rätade åns flöde.

Förleden Bol i Bolstad betyder stor eller präktig (gård eller by) medan stad enligt Gunnar Linde mycket väl kan vara en kulturströmning från söder, dvs Danmark. Eller om det är tvärtom - kommer danerna från Dal...? Se här.

 

Index över kyrkorna

 


Tillbaka

Kårehögen

Följer man Lillån nedströms från Bolstad kyrka finner man snart en av Dalslands största gravhögar, Kårehögen eller kung Kåres hög, en 24 meter stor gravhög. Om kung Kåre berättas att han var så grym att han varje dag dödade en man. Traditionen berättar att folket slutligen gick samman och dödade Kåre och hans män, "det rann bara blod i Lillåna den dagen". Intill finns ännu en hög som jordbruket dock fördärvat, Drottninghögen som är ca 18 m stor. Lillån ansluter sedan till Dalbergsån som rinner ut strax söder om fästet Dalaborg.

C O Fast funderade över om möjligen kung Kåre fått sägnen om Röngvigs svärd överförd på sig, omnämnd i Romund Gripssons saga som är knuten till västra Vänerns landområde. Röngvig som dödade kung Kåre hade ett svärd som varje dag fordrade en mans liv. Röngvig var en bror till Helge Hundingsbane som förekommer i Völsungasagan.

 

Tillbaka

Bergs kullar


Den 25 m stora högen i Berg som är omöjlig att visa på bild utan fultrick... Enligt traditionen skall det ligga en kung med häst och vagn begraven i denna hög.

Gravfältet Bergs kullar är beläget strax norr om där som Krokån och Frändeforsån flyter samman och bildar Dalbergsån som sedan flyter österut och ut i Dalbosjön strax söder om Dalaborg. På höjden i Berg ligger två storhögar, en som är 25 m och en annan som är 20 m i diameter.

Här finns också två och troligen tre domarringar varav de säkra är 14 respektive 12 m i diameter och har haft nio stenar vardera. I omedelbar anslutning till högen ovan finns också vad som utpekats som att ha varit en offerdamm, idag knappt mer än en sumpig göl.

Dryga tre mil norr om Berg finner man bronsåldersristningarna i Högsbyn.

 

Tillbaka

Hjortens udde


Utsikt åt sydost från Hjortens udde där Skalunda befinner sig något till vänster i bild, på andra sidan Dalbosjön. Var det någonstans här på denna udde som danernas heliga hall Heorot låg, Hjorthall, en bit in ifrån den klippiga stranden där Beowulf rensade träsket från troll varefter han blev den mest berömde mannen "i norr och söder vid de tvenne sjöarna"?


Karta över området

 

Källor:
GIS
Svenska rikets ursprung, Carl Otto Fast