Kållands-Åsaka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kållands-Åsaka 1100-talskyrka
ållands-Åsaka kyrka som år 1404 skrevs som Askakom ligger uppe
på toppen av en kulle och har fordom kunnat ses på långt håll.
Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor, en vidbyggd sakristia på korets nordsida samt ett vapenhus framför långhusets sydvästportal. Ingång sker via västgaveln samt i sydväst via vapenhuset.

Den äldsta korkyrkan var byggd av tuktad sandsten, sannolikt uppförd under 1100-talet och återstår tämligen intakt i den nuvarande kyrkans östra del. Vapenhus och sakristia av gråsten tillkom troligen under medeltidens slut. Dagens planform erhölls först under 1800-talets andra hälft då långhusets förlängdes i väster med murar av tegel. Kyrkan har en dopfunt från 1100-talet och bl.a. ett triumfkrucifix från 1200-talet.

I öster ligger Hovby och Norra Härene.



Kyrkans kryssvalv slogs på 1400-talet

 


En bildstod från 1400-talet,
faktiskt föreställande en påve!

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Ärres sten


Vg 32 i Kållands-Åsaka


Tord och Torun reste denna sten efter Ärre,
en mycket god ung man (dräng)


År 1874 påträffades en runsten i kormurens södra vägg och restes sedan 1936 på sin nuvarande plats norr om kyrkan. Tittar man riktigt noga på stenen så kan man ana Ärre(?) som står strax under korset. Han står i profil och är klädd i en lång rock med bälte om livet och han bär en spetsig hatt. Handen är otydlig så man har inte kunnat se vad det är han håller i.

Har man helt slutat måla i ristningarna på våra runstenar...?


Läs om dreng-stenar.

 

 

Tillbaka

Båtgrav!?

I backen bakom och nedanför runstenen ovan har man enligt en uppgift från år 1921 "i samma backe som Kållands Åsaka kyrka står, påträffat ett människoskelett på mindre än en fots djup".

I samma brev omtalas också "ett högsatt skepp" (!) invid kyrkan, innehållande benskärvor, kol och annat. I öster flyter Lidan fram, och därifrån finns ett vikingaslag omnämnt som skall ha stått i Skofteby som ligger drygt två km åt sydost.

En båtgrav var ett gravskick som användes under ca 500- 800-talen där den döde lades i en båt eller ett skepp som sedan sedan vanligtvis brändes. Därefter täcktes asklagret över med en gravhög medan mindre båtar kunde grävas ner i en grop, antingen på plan mark eller i en slänt.

Tillbaka


Utsikt mot Kinnekulle från Lovene som ligger omedelbart söder om Kållands-Åsaka.
Lovene - var det här vid Lidan som kung Östen blev innebränd av danske kung Sölve?

 

 

Tillbaka

Om namnet Åsaka

Förutom Kållands-Åsaka finns också Väne-Åsaka, Barne-Åsaka, Skånings-Åsaka Ullene-Åsaka och Vartofta-Åsaka.

Namnet Åsaka menas av språkforskarna vara en sammansättning av ås och hake eller haka vilket skall syfta på en framskjutande del av en ås.
Verner Lindblom menar å sin sida att Åsaka betyder gudaåkning och kommer från bronsålderns solvagn med vilken den dyrkade guden kördes runt ägorna för att ge god skörd.

 


Karta över området

 

Källor:
P E Lindskog
FMIS

Ordinis Helenium