Kung Ranes hög i Flistad
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kung Ranes hög jämte vilken man på 1100-talet uppförde en kyrka

trax söder om Askeberga skeppssättning ligger kung Ranes hög. Vid tiden för dess tillkomst låg platsen alldeles invid sjön Östens östra
strand, i Ranstena by. Högen som mäter trettio meter i diameter och är fem meter hög ingår i ett järnåldersgravfält som innehåller ett sjuttiotal andra fornlämningar där flera olika gravtyper är representerade - sju runda och två kvadratiska rösen, tolv domarringar, en treudd medan resten är runda stensättningar.

Ca 400 meter om detta gravfält finns ytterligare ett järnåldersgravfält, ungefär lika stort men enbart med runda stensättningar. Gravfälten och storhögen visar på områdets betydelse under den yngre järnåldern.

Att kyrkan uppfördes alldeles invid gravhögen var ingen tillfällighet - det var hit man var van att gå för att hylla sina hedentima gudar och då kristendomen gjorde sitt intåg fick Vite Krist finna sig i att leva jämsides med de övriga gudarna, kanske under flera hundra år. En parallell finns vid Skalunda i nordvästra Västergötland.

 

Tillbaka

Odens land

Kung Rane skall enligt den lokala traditionen i Flistad ha varit en kung som härskade i Vadsboområdet och som blev höglagd i Flistad. Rane är ett gammalt namn på Oden, och därmed blir även namnet Ranstena intressant. Tillsammans med att sjön Östen förr hette Odens sjö så förstår man att man här befinner sig mitt i Odens land. I nordost ligger Odenslunda och på andra sidan Odens sjö ligger Odensåker... I öster, på andra sidan Skeppsbrobäcken ligger Götlunda. Ett av Odens många namn var Göten, Oden var ett noanamn som inte fick nämnas.

 

Källor:
Foteviken
Skylt på platsen