Odensåker
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Del av gravfältet som ligger väster om och nedanför kyrkan i Odensåker
id sjön Östens sydvästra strand ligger Odensåker, omnämnt som Othensaker jn vesgosia i ett brev utfärdat i Uppsala av kyrkoherde Henrik i Odensåker år 1292 och år 1313 skrivet som odhensaker
av biskop Brynolf Algotsson då han var här för en visitation.

Gravfältet har säkert varit mer omfattande än vad som idag kan skönjas - det ligger många stora stenar i de kringliggande gärdsgårdarna...

Om Odensåker hade P E Lindskog insamlat följande information:
"Namnet Odensåker härledes från Oden. Några traditioner eller minnesmärken finnas likväl icke, hvilka bära intyg, att han här haft något synnerligt tillhåll".

"Wid pass 1780 hittade Drängen, nu mera Hemmansegaren Erik Nilsson i Askeberga uti åkerjorden derstädes en stor guldring, hvars värde steg i upfinnings andel till 400 D:r k:mt".

Odensåker betyder just Odens åker, hans hustru Frigga hade sin åker i Friggeråker mellan Gudhem och Falköping.

 

 

Tillbaka

Stora Rör


Stora Rör - ett av Västergötlands största gravrösen


Gravröset Stora Rör strax söder om Odensåker by är en grav från bronsåldern, måhända innehållande en mäktig hövding vilande i en stenkammargrav. Röset är ca 20 m i diameter och omges av ett stenbrätte eller fotkedja bestående av större stenar innanför vilka sedan gravröset byggdes upp.
Bredvis röset ligger Kungabacken med sina fyrsidiga och runda stensättningar och med Grimstenen på toppen - se också det större gravröset i Tun vid Vänern.

Bygden runt sjön Östen har varit bebodd under många tusen år - tvärs över sjön ligger såväl Askeberga som Flistad med kung Ranes hög. Rane var ett annat namn för Oden, och sjön hette fordom Odens sjö...

Söderut i Frösve förefaller Frej ha varit den viktigaste guden.

 


Grimstenen, en hörnsten till en av stensättningarna

 

 

Tillbaka

Odensåker kyrka


Odensåker kyrka med sitt kraftiga torn


Lindskog skrev att "Odensåkers kyrka skall, efter allmän mening, vara den äldsta i orten. År 1759 pch följande åren blef hon nästan helt och hållet ombyggd af sten, inredd och målad; hvarföre nu intet af byggnaden finnes, som vitsordar dess ålder. En hage, strax nedanför kyrkan, kallas Hofva-Slätten, säges hafva sitt namn deraf, att Hofva Församlingsboar här skola haft stallrum, då de för långeliga tider tillbaka, i brist af egen kyrka, besökt Odensåkers. De gamle hafva berättat, att, i deras barndom, lämningar varit synliga efter dessa stall. I tornet hänga 2:ne klåckor. Belägenheten är 2 mil från Mariestad och 2 dito från Sköfde".

I tornet finns medeltida målningar. År 1415 lovar biskop Brynolf Karlsson avlat åt dem som besöker kyrkan på vissa angivna dagar.

 

Odensåker kyrka som den antas ha sett ut
under 1100-talet - modell i vapenhuset

 

 


En järbeslagen korsförsedd port som idag leder in till sakristian och en
gammal portal som sitter på tornets norra sida

 

Tillbaka

 

Nedom kyrkan ligger Klockarbolet, Sveriges enda bevarade klockargård. Husen som är försedda med halmtak har stått på sina platser sedan 1600-talet.


Klockarebolet


Norrut ligger Sveneby kyrka


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Tores sten i Frölunda - Vg 16


Ute på en åker i Frölunda i Tidavad fyra km norr om Odensåker står
Tores sten som Bureus på 1600-talet skrev kallades för Kungahallen


Åste och hans bröder reste denna sten efter Tore(?), sin fader


Enligt markägaren står stenen några hundra meter ifrån punkten där fyra socknar möts. Rakt bakom stenen kan Ölebäcken anas bortom den plöjda jorden, på andra sidan låg förr en skvaltkvarn. Ytterligare dryga två km där bortom ligger Sveneby.

 

Karta över området

 

Källor:
P E Lindskog
Västra Götalands runstenar