Friggeråker
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Idag är det inte mycket som återstår av Friggeråkers 1100-talskyrka,
förutom korpartiet finns hörnen i väster kvar
nvid dagens kyrka i Friggeråker ligger resterna efter den 1100-talskyrka vars mark drygt 100 år tidigare blivit utstakad och lagd i helgd av den helige Sigfrid av York, han i legenden (York var vikingarnas
Jorvik - se en karta). S:t Sigfrid var den engelske ärkebiskop som enlig Den äldre Västgötalagen döpte Olof Skötkonung i Husaby i början av 1000-talet. Förutom Friggeråkers kyrkplats märkte han också ut och helgade Agnestad och Östra Gerum. Friggeråker skrevs i lagen som friggiærone.

Den första kyrkan på platsen har varit en träkyrka. Kyrkan från 1100-talet brändes av danskarna år 1566, byggdes upp igen men revs 1871.
Lindskog skrev i början av 1800-talet att "Friggeråkers kyrka är af sten, med stapel och 2 klåckor, är en af de äldsta kyrkor i Westergötland, upbyggd vid pass år 1000 efter Kristi födelse. Denna kyrka är mörk, trång och obeqväm samt högst förfallen".

Han menade vidare att namnet betyder Friggas åker, och namnforskarna (Linde) håller med. Frigga var Odens hustru, Odens egen åker låg vid Odens sjö, idag sjön Östen, och hette Odensåker...


Spänne funnet i
Friggeråker

TillbakaI stigporten sitter dessa hällar inmurade, en på vardera sidan,
den till höger har nog inte Jan Guillou sett...

Källor:
P E Lindskog