Östra Gerums kyrka
Uppdaterad den 22 maj, 2008
Tillbaka


Östra Gerums 1100-talskyrka
ackert belägen väster om Gisseberget har Östra Gerums kyrka vilat ända sedan 1100-talet. I Västgötalagens biskopslängd berättas om kyrkan att den helige Sigfrid märkte ut kyrkplatsen och vigde
kyrkogården innan han vandrade vidare ner till Växjö. Detta skall ha skett i början av 1000-talet och den första kyrkan har varit en träkyrka.
Vid arbeten under absiden på 1950-talet fann man en hällkistliknande grav i ett sådant läge att den inte kan ha tillhört dagens stenkyrka. Graven daterades till början av 1100-talet och stenkyrkan till 1150-1175.

Enligt en beskrivning av prosten Melin år 1812 har kyrkan haft ett västtorn som revs år 1722. Minnen av detta finns att se på den västra taknocken som är valmad, liknande kyrkan i Södra Lundby.

Tillbaka

 


En gång hade kyrkan ett västtorn vilket förklarar det märkligt valmade taket


Kyrkans innertak utgörs av medeltida kryssvalv som på 1600-talet försågs med ny dekor - "en festlig dekoration i barock-rokoko med fladdrande draperier kring triumfbåge och altartavla".

Vid en genomgripande retaurering år 1892 avlägsnades och överkalkades alltsammans samtidigt som norrsidan fick fönster upptagna och kvinnoläktaren togs bort liksom de slutna bänkkvarteren. Dopfunten är från 1200-talet och tillhör Remmene-typen, predikstolen skall komma från Ettaks forna kyrka.


Kyrkans namne Västra Gerums kyrka återfinns väster om Skara.


Källa:
Skylt vid kyrkan

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

I Östra Gerum

I Hjortmossen här i Östra Gerum fann man år 1920 det äldsta bevarade tyg av vävd ull som påträffats i Sverige. Det är en mantel om 248 x 200 cm som hittades i en torvtäkt på Lilla Hjortmossen uppe på Gerumsberget där den låg prydligt hopvikt under tre stenar. Och där hade den legat i 2.300 år! Den ovala manteln med sitt smårutiga mönster kallas efter sin fyndort för Gerumsmanteln.

Med hjälp av modern kriminalteknik har man kommit fram till att bäraren sannolikt har blivit knivhuggen och dött av de sår han fått i bröst, mage, rygg och hals. Av bäraren fanns dock inga spår.


Gerumsmanteln

På kyrkogården har man funnit 24 mynt "från de Sverkersonska o Erikska ätternas tid", kanske nedlagda i slutet av 1100- eller början av 1200-talet.

Mellan kyrkan och Gissleberget finns en gård som heter Bosgården. Bos- eller Bossgårdarna förekommer ganska flitigt i Väster- och Östergötland och tros ha haft motsvarade funktion som husbyarna som var kungliga gårdar, stora och centralt belägna. Men möjligt är också namnet har att göra med att Bosgården varit ställd under Vartofta bo, ett av de åtta bon som tillsammans utgjorde Västergötland.

 

Karta över Falköpingstrakten

 

Källa:
P E Lindskog
Harald Widéen, 1934