Frösve
Uppdaterad den 5 juli, 2008
Tillbaka


Frösve kyrka från 1100-talet
amnet Frösve betyder Frejs eller Frös heliga plats, här skrivet som Fröswi år 1415. Frösve ligger en halvmil söder om Odensåker och lika
långt väster om Väring, en mil norr om Skövde. Ett par hundra meter åt öster flyter Ösan. Utmed vägen söderut ligger Fröstorp och Fröbäcken vilket talar för att guden Frej varit den stora guden i området, säkert med offerfester och blot till hans ära - kanske på just den kulle där dagens tempel står.

Kyrkans sakristia tillkom troligen under medeltiden. På 1690-talet vidgades det tidigare smalare, rakslutna koret till nuvarande storlek och form. Tornet och det södra kapellet tillkom troligen år 1773.

Vid Fröstorp ligger Speleberget som förr användes som "lekplats" av byborna, och enligt folksägnen är det uppbyggd på fyra guldpelare.

Tillbaka


Väggmålningar från 1600-talet som ser ut att föreställa ett uppror mot kyrkans män där man bl.a. kan se en brandfackla, spetsade träkäppar, en spikklubba och kanonkulor... Vad den svärdförsedde, smygande mannen håller på med kan man ju undra över!

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Skeppssättningen Jättedansen


Skeppssättningen ligger i en trädgård alldeles invid vägen


Knappt två km söder om Frösve kyrka ligger ett gravfält med en skeppssättning som kallas för Jättedansen - 22 m lång och 10 m bred. Den har en gång bestått av 14 stenar varav det idag finns tolv kvar.

Gravfältet är ca 200 x 40 m stort och har tre högar, 25 runda stensättningar varav nio är högliknande, fem domarringar och två resta stenar.

En dryg mil norrut ligger Askeberga, och rakt i väster uppe på Billingen låg fornborgen Gråmur.

 

Karta över området

 

Källor:
RAÄ
FMIS
Frösve kyrka av Bertil Vallentin