Hövdingagraven i Tun
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ett av Sveriges största bronsåldersrösen, beläget i Tun knappa två mil nordost om Halleberg

tt av Sveriges största gravrösen ligger beläget på en höjd i Tun invid F 7 Såtenäs flygflottilj. Röset är daterat till bronsåldern och har troligen uppförts över en stor och mäktig hövding för ca 3.500 år

sedan. Dagens avlånga röse har varit ännu större än det man kan se idag, men då röset i ytterkant har begänsats av större stenar och dessa finns kvar på sina platser kan man veta hur imponerande det en gång var - 60 meter i diameter och ca sju meter högt.

Tillbaka

 


Genomskärning av ett gravröse - teckning av
Göran Eriksson på en skylt i Tun


Ännu större än graven i Tun är graven i Kivik i Skåne som man tror en gång kan ha varit 75 meter i diameter. Dess inre gravhällar är försedda med vackra hällristningar som skepp, solhjul, yxor, pyramider och annat.
Tun är dock inte undersökt vilket också gäller för gravröset Stora Rör i Odensåker, Västergötland.

Ett ännu större röse - 80 m i diameter och 12 m högt - har legat på Härsberget i Alingsås, men raserades då man byggde ett vattentorn år 1898...

 


Strax invid högen finns en gammal offerkälla

 

Karta över området


Källor:
Skylt på platsen