Täng
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

ocknen Täng liksom grannen Håle knappa tre km bort är båda belägna mellan Grästorp och Lidköping. Området har varit bebott ända sedan
stenåldern, något som stora mängder fynd av yxor, dolkar och pilspetsar av flinta vittnar om.

På en plats som heter Tomten har man funnit en vacker armbygel av guld, daterad till vikingatid - se den hos historiska.se.

Norr om den gamla ödekyrkogården ligger Klara källa vilken förr var stensatt och inte sinar ens den torraste av somrar. I Täng finns två runstenar varav den ena är en thegn-sten.

 

Tillbaka

VG 108


Stulnuþi reste denna sten efter …
sin fader, en mycket god thegn


År 1883 rev man Tängs gamla stenkyrka för att ersätta den med en ny gemensam kyrka för Tängs och Håles socknar. Då man med mannakraft höll på att riva den västra gaveln fann man på ca tre meters höjd plötsligt runor på en av stenarna. Tyvärr är den övre vänstra delen av stenen avslagen, så vad denne thegn hetat får vi aldrig veta. Sonen Stulnufþis namn är inte känt från någon annan runsten.

Huruvida sockennamnet Täng ursprungligen kan ha haft något med epitetet thegn att göra kan man ju fundera över...

 

 

Tillbaka

VG 109


Gy satte (denna sten efter…),
sin fader…Eskil(?) högg(?) (runorna)


VG 109 låg som tröskelsten mellan kyrkan och vapenhuset fram till att kyrkan revs. Troligen är det slitaget från århundraden av kyrkobesökare som gjort att endast delar av runorna går att tyda.

 


En av Västergötlands liljestenar på ödekyrkogården i Täng

 

Fem km söderut finner vi Sparlösastenen.

 

Karta över området


Källor:
Skylt på platsen
P E Lindskog
RoseMarie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar