Runstenarna vid Grästorp
Uppdaterad den 19 oktober, 2008
Tillbaka

utkanten av Grästorp öster om Halleberg och söder om Ås finns tre runstenar - två thegnstenar och en drengsten. En thegnsten står på en gravkulle strax söder om Odenslund i Stora Västölet, rest efter thegnen

Germund, och endast 500 meter österut i Töfta finner man thegnen Björns sten. Drengen Toke fick sin sten rest vid Torpabäcken någon km åt nordost.

Detta är i den gamla Bjärby socken i Viste härad varom Lindskog skriver att där "...äro flere af forntidens grafställen; hvaräst funnits af de den tiden brukliga urnor. För 40 år sedan skall en Bonde hafva hittat tvänne stora ringar och annat af guld; men man saknar underrättelse, hvari detta bestått." Bjärby kyrka förstördes vid danskkriget 1611.

Köpingen Grästorp bildades år 1900 genom att grannsocknen Tengene delades upp med Grästorp i norr och Tengene i söder.

 

Tillbaka

Germunds sten - Vg 115


Den 2,4 m höga stenen i Stora Västölet
är reparerad på tre ställen


Tora gjorde detta minnesmärke efter Germund, sin make,
en mycket god tegn, Fridleifs broder


Vg 115 står uppe på en gravkulle omfattande ett tjugofemtal gravar med ett ännu större gravfält beläget omedelbart i norr, söder om Odenslund. Peringskiöld skrev om stenen att den hittades "wid Norsa Bro i Wästöhlets gärde på Backen" och i Antiqvarisk tidskrift av år 1863 står det om stenen att den var "nyligen med stenborrade skott sprängd i fyra delar".

Intressant med namnet på brodern Fridleif, Friðlefr, är att det förefaller att vara ett danskt namn. En Fridleif omtalas i Ynglingasagan som son till kung Frode av Sköldungaätten. Denne Fridleif hade sonen Ale den starke som stred mot skilfingen Ane den gamle, vann striden med Ane och satt därefter som kung i Svitjod i tjugo år. Att Germunds broder troligen var dansk underbygger tankarna om att en thegn skulle kunna vara den danske kungens man på platsen.

Stora Västölet är beläget i Grästorps östra utkant, gården ägdes fram till 1419 av väpnaren och riksrådet Bengt Uddson till Vinsarp. Gården skrevs då som Westhyrde och tillhörde Tengene socken i Viste härad.

 

 

Tillbaka

Björns runsten - Vg 113


Dag reste denna sten efter Björn,
(sin) frände, en mycket god tägn


Endast femhundra meter rakt i öster från stenen ovan, i Töfta på andra sidan Mjölån och alldeles vid åkanten står ännu en thegnsten, Vg 113. På denna sten finns Tors hammare avbildad. På den intilliggande åkern i öster har man funnit en bronsnål från vendeltid och vad som tros vara platsen för en gård.

I Velanda två mil åt sydväst finns en annan thegnsten där Tor står som beskyddare över stenen.Tors hammare digitalt ifylld

 

 

Tillbaka

Tokes runsten - Vg 114


Tokes gravsten står ute på en åker vid Torpabäcken som via Mjölån rinner ut i Nossan


Tore reste denna sten efter Toke (Toku),
sin broder, en mycket god dräng

 

 

Tokes drengsten står i ensamt majestät ute på en åker i Töfta knappa två km nordost om kyrkan i Grästorp. Den nedanför belägna Torpabäcken rinner ut i Mjölån som i sin tur rinner ut i Nossan några kilometer åt nordväst. Nossan rinner ut mellan Ås och Sal, där ännu en Toke fått en runsten rest efter sig.Ytterligare cirka en mil åt nordost förekommer sedan tre thegnstenar till - två i Håle och en i Täng utmed vägen österut mot Lidköping. I Bragnum en mil väster om Grästorp står ännu en. Roligt är att den lokala fotbollsklubben heter Gauthiod - Götafolket!

 

Karta över området

 

Källor:
RoseMarie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar