Håle
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


På platsen för Håles gamla kyrka har man rest en minnessten och
ställt upp två runstenar, belägna på kullen till höger i bild

åle socken skrevs år 1541 som Hoorda, ett namn som inte ens språkforskarna kan ge någon förklaring till vad det betyder.
Socknens stenkyrka revs år 1883, detta samtidigt med grannkyrkan i Täng då båda beskrevs såsom varande alltför små och mörka. Istället uppfördes en gemensam kyrka, idag belägen knappa två km nordost om Håle.
Båda ödekyrkogårdarna har två runstenar vardera, intressant är att det i Täng finns en och här i Håle två stycken av de ganska ovanliga thegn-stenarna.


Några hundra meter väster om ödekyrkogården finns Skams predikstol som är en drygt meter bred lodrät klyfta i berget, och vid gården Stommen står tre resta stenar som en gång delade Håle socken i en nord och en sydlig del.

 

Tillbaka

Ödkels sten, VG 102


Åsgöt reste denna sten efter Ödkel,
sin fader, en mycket god tägn


Ståtligt reser sig ännu minnesmärket efter Ödkel, måhända en västgöte som tjänade som thegn under en dansk vikingakung. Då stenen återfanns var den inmurad i kyrkans norra yttervägg.

 

 

Tillbaka

Åsgöt hlus sten, VG 103


Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke
efter Åsgöt hlu, sin fader, en god tegn


Den vackra runstenen VG 103 fick förr hålla till godo med att vara degraderad till att tjänstgöra som grindstolpe i kyrkogårdsmuren.

Namnen på de båda runstenarna är intressanta - man kan fundera över huruvida Ödkel faktiskt var far till Åsgöt hlu, och om thegn-titeln i så fall ärvdes från far till son. Åsgöts tillnamn hlu har man också funderat över, förslag har lagts om att det kan vara Håles namn för tusen år sedan, alternativt att orten har sitt namn efter Åsgöt. I väster rinner Kämpegårdsån förbi Kämpegården på sin väg ner till Brandsfjorden - vem vet, kanske bodde Ödkel och Åsgöt där...?

I närområdet finns thegnstenar även i Lärkegapet och Stora Västölet i Grästorp, och fem km åt sydost finner vi den berömda Sparlösastenen som är från 700- eller 800-talet.

 

 

Läs mer om thegn-stenar

 


Ett dörröverstycke(?) minner om den forna kyrkan

 

Karta över området


Källor:
Skylt på platsen
P E Lindskog
RoseMarie och Håkan Dahlins hemsida om runstenar