Tengene
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkan i Tengene äger såväl torn som klockstapel
trax söder om Grästorp i Västergötland ligger Tengene, år 1298 skriven som Thænghini och 1419 som Thengene. Byns kyrka som har
sina rötter i 1100-talet hade ännu i början av 1800-talet inget torn, i klockstapeln från tidigt 1800-tal hänger en tidigmedeltida klocka.

Från medeltiden finns dopfunten och tre träfigurer. Predikstolen som är från ca 1650 fanns tidigare i Skara domkyrka. År 1798 fick kyrkan sin nuvarande form med rundat kor och sakristia i norr.


Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Varia

Invid kyrkan flyter Nossan förbi, och Tengene är ett gammalt vadställe. Redan på medeltiden fanns här en kvarn. På andra sidan ån och lite söderut ligger Kung Knuts grav, en hällkista som är belägen inuti en rund stensättning om 9 meter. Ett par hundra meter sydväst därom finns en berghäll som kallas för Runberget, och där skall enligt en gammal lokal tradition funnits hällristningar eller runor. Dessa undersöktes redan år 1863 men förklarades vara naturliga sprickor - men vem vet...

Frågan är om Tengene har något med den vikingatida beteckningen thegn att göra, tro, i vart fall finns det en thegnsten i norr vid Grästorp. Även i Täng närmare Lidköping finns en sten efter en thegn. Tengene - Teng - Thegn...(?)

Fram till år 1419 ägde väpnaren och riksrådet Bengt Uddson till Vinsarp gården Westhyrde i Tengene socken, idag Västölet i Grästorp.

P E Lindskog skrev i början av 1800-talet att "På Gästgifvaregården Grästorp är Tingsställe uti en väl inrättad Tingsbyggnad för Åse och Wiste Härader".

 

Källor:
RAÄ
FMIS
P E Lindskog