Synnerby
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Veurðs sten i Synnerby - Vg 73
ågon dryg halvkilometer söder om Dofsan och en knapp mil väster om Skara ligger Synnerby. Här på kyrkogården står en thegn-sten
som togs loss ur den östra vapehusväggen då den gamla kyrkan revs år 1905:


Kar och Kale reste denna sten efter Veurð,
sin fader, en mycket god tägn


Namnet Kar är känt från Island där det är ganska vanligt förekommande medan thegnen Veurð som stenen är rest efter är okänt.

Dofsan rinner ut i Flian strax söder om Resville där det fordom stod ännu en thegn-sten, och Flian i sin tur rinner ut i Lidan i Skofteby där det lär ha stått ett vikingaslag. Uppströms Lidan står en thegn-sten i Ballstorp, söder om Edsvära där vikingen Ger fått en sten rest efter sig.


I Synnerby har man funnit en ten och en spiralten, båda av guld. En dryg halvmil norrut ligger gravfältet Brakelund.

 

Läs om thegn-stenar


Fornlämningskartan

 

 

Tillbaka

Synnerby kyrka


Synnerby kyrka, uppförd ovanpå sin föregångare från 1100-talet som revs år 1905

Lindskog om den gamla kyrkan:
"Synnerby Kyrka, i vars torn finnes slagur och 3 klåckor, är byggd af huggen sten (likaså kyrkobalkarne) och lärer vara mycket gammal, men år 1754 byggdes Korskyrkan under d.v. Kyrkoh. Mag. A. Northmanns inseende. Kyrkan blef till torn och tak afbränd 1770 af åskeld; men 1772 blef tornet ombyggdt och 1775 Kyrkan tilökd och alldeles färdig".

Tre år efter eldsvådan skrev församlingsborna på hederlig västgötadialekt till kung Gustav III och bad honom att starta en riksinsamling så att man skulle kunna bygga upp sin nedbrunna moderkyrka Synnerby:

Låta a Stambok nu af Ehre hand, Duraste Kåning, nådigt förunnas. Och de Cullectera i Ehrat Lånd, Som wi ha sökt, med första förkunnas.

Ulöcka åss tre åhr sina hände.

 

Tillbaka

Från den äldre kyrkan har bevarats en troligen senmedeltida träskulptur av Sankt Erik, gravhällar samt en trädopfunt, en altartavla och en timglashållare, alla troligen 1700-tal. År 1995 påträffades en mindre liljesten i en grav, stenen finns nu inne i kyrkan.

Lindskog förmodade att namnet Synnerby var detsamma som Sönnanby eller Söderby.


Synnerby gamla kyrka, fotograf okänd

 

Tillbaka

 


På kyrkogården ligger denna märkligt formade sten med fasat mitthål. Stenen är (taget ur minnet) ca 3 dm tjock, en dryg metern i diameter och har (uppe till vänster) en utbuktning om kanske 3 dm som kanske är dryga halvmetern bred. Mejla gärna om du vet vad det är. En märkligt formad fot till en dopfunt?

 

Tre km rakt söderut ligger Västra Gerums kyrka.

 

Index över kyrkorna

Karta över området

 

Källor:
Västra Götalands runstenar
Knösiska samlingen
P E Lindskog