Fjärås Bräcka i Halland - gravfält Nycklabacken - gravfält i Tarsled Södra Härene - gravfält, hällkistor mm Gravfält i Vårgårda, förr Skövde Hol - gravfält Amundtorp vid Hornborgasjön Askeberga skeppssättning Sparlösastenen som nämner Uppsala Mönekragen Ållebergskragen Ekornavallen - gravfält Gånggrifterna i Karleby Olsbrostenen över Olav som blev dräpt i Estland Brakelund i Hasslösa I Gullhögen i Våmb har man funnit tre armringar av guld, länk till Våmb där länk finns till Historiska.se Offerplatsen Finnestorp Bronssköldarna i Fröslunda Dimbo gravfält Thegn-stenar i Eggvena Thegn-sten i Velanda, skyddad av guden Tor Vitteneguldet Omedelbart öster om Skövde hittades Timboholmsguldet, drygt 7 kg Gravfältet Stenhusbacken Skalunda Kung Ranes hög i Flistad Gravröse i Tun Thegn-sten i Täng I Håle finns två thegn-stenar Thegn-sten i Hol Thegn-sten i Fröstorp Gravfältet i Hov Thegn-sten i Fänneslunda Fötter och skålgropar i Fåglum Hällistningar i Flyhov Hällristningar vid Skepplanda Till Nossan Gånggriften i Luttra Fornborg vid Skoftebyn, 340 x 50-100 m stor Fornborgarna i Djupedal Fornborg i Hakered, ca 400 x 310 m Fornborg på Mareberget vid Marieberg, 270 x 250 m med dubbla vallar där yttervallen har en sammanlagd längd av 360 m Fornborg på Aleklätten, ca 200 x 180 m Fornborg på Örnäsberget, ca 210 x 130 m - länk till en annan karta Fornborg på Borgåsen mittemot Hjärtum, 475 x 150 m Fornborg på Skansberget vid Utby, 200 x 100-150 m med god utsikt över älvdalen 2 stycken fornborgar söder om Hälltorp, 100 x 100 m respektive 150 x 40 m Halleberg, hela berget var en fornborg, ca 6000 x 5500 m Fornborg på Vänersnäs, 85 x 35 m Brunsgårds fornborg, ca 250 x 150 m. Nedanför ligger Stockholmarna där det kan ha funnits en pålspärr. Fornborg i Torslanda, ca 250 x 120 m Fornborg i Kortedala, ca 290 x 180 m Fornborgen Pikenborg SV Norsesund, ca 100 x 100 m Fornborg på Angertuvan, ca 375 x 120 m - länk till en annan karta Fornborg på Rapungaberget, ca 315 x 100 m - länk till en annan karta Karta över området runt Kinneviken Karta över området runt Falköping Karta över Säveåns dalgång Karta över Lödöse / Äskekärr Fornborg på Ranneberget i Älvängen, ca 180x85 m - länk till en annan karta Runsten rest efter Ger som dog på västervägar i viking I Alingsås låg en gång Sveriges största gravröse Runsten som berättar om Gude som dött i England "Bolle Blå"s sten, VG 161 Edsring av massivt guld På Hedegården i Gudhems sn har man funnit ca 1,2 kg guld i form av tvinnade tenar lagda i spiral Ullervad, spiralguld - länk till en bild hos Historiska.se Mössebergs fornborg, ca 500 x 400 m Burshälls fornborg, 400 x 300 m med 340 m vallar Fornborg i Lilleby, 200 x 85 m Fornborg i Tuve, 140 x 80 m och en i Aröd, 50 x 30 m Högeklints fornborg, 130 x 50-110 m, på Varvsbergets östra sida Borgehalls fornborg V Sparresäter, 150 x 80 m Gråmurs fornborg i Berg, 90 x 70 m Trästena fornborg Ö Säckestad, 65 x 115 m Börsås fornborg norra sidan Lindomeån, 180 x 80 m Börrås fornborg västra sidan Lindomeån, 225 x 125 m Fornorg på en udde i Lygnern, ca 185 x 130 m Fornborgen Trolleborg i Stora Mellby, V Mellbyån, 180 x 100 meter Lackarebäcks fornborg Ö Mölndalsån, 250 x 250 m med en stenmur om 110 m längd Hults fornborg vid Askimviken, 100 x 100 m Här bör ha legat en fornborg, kanske där som Elfsborgs slott sedan byggdes - länk till Elfsborg Rannebergs fornborg, 175 x 125 m Orust - 14 fornborgar Tjörn - 6 fornborgar Valeklevens fornborg, 700 x 200 m, belägen 80 m över Vätterns yta Blekmansbergets fornborg, 85 x 45 m Ymseborg - enligt traditionen en fornborg - länk dit Måhända var det senare Gullberg en gammal fornborg - länk till Gullberg Holmboborg - möjlig fornborg - länk dit Höga stenens fornborg, 130 x 90 m med en 120 m lång stenmur Lödöse - länk dit Fuxerna anfölls av Magnus Barfot 1100 och 1101 Hisingen - 15 fornborgar Fornborgen Borgaråsen Ö Slumpån, 100 x 80 m Fornborg på Långamyr N Slumpån, 60 x 40 m Fornborg N Sörby, 120 x 90 m Drakebergets fornborg, 110 x 70 m Offerplatsen Vännebo Larv Tempelbacken i Götala Gravfältet Levene äng Ymsingsborgs fornborg, 150 x 85 m Borgerås fornborg, 80 x 80 m Tulebo märkliga träborg ute i Tulebo mosse - extern länk Erska Lunde vid Sollebrunn Bäreberg - hällkista och vikingatida silvermynt Hällkista Vid Grästorp finns två thegnstenar och en drengsten Thegnsten i Bragnum Västra Tunhem Karta över området kring södra Dalbosjön Runstenen i Hoga Hagadösen Fornborgen Trälleborg vid den 7 km långa Gravlången Sagans landskap Lundsberget i Skånings Åsaka, 300x50-70 m Borråsbergets fornborg, 430x100-300 m Thegn-sten i Resville Thegn-sten i Vinköl Thegn-sten i Alarp Thegn-sten i Ballstorp Naum - guldhalsring 1,7 kg guld i form av spiralringar Thegnsten i Hjälstad Skeppssättning i Frösve Bergs kullar Kårehögen Hunehals kan ha varit en fornborg - länk dit Fornborg i Sollum, 200 x 10-150 m Thegn-sten i Synnerby Gravhögarna längs Byfjorden mm - Värmland Hällristningar i Högsbyn, Dalsland Fornborg på Vista kulle Svartarp - offerplats från bronsåldern Fornborgen Jättehuvudet på Kinnekulle, 45x25 m Tärneborg, Tränborgen mfl namn, vid Svartviken, 100x50 m, med dubbla stenvallar i söder Leksberg, Ullervad, Karleby, Stora Ek Hålvägarna i Kymbo Pilane gravfält Dösen vid Styrdalen Hällristningarna vid Basteröd Fornborgen på Villkorsberget Fornborgen i Knappa Fornborgen på Källbergsön Fornborgen Borängs borg på Torsö, 150x80 m Fornborg, 130 x 100 m, v om Västerlanda Viskan Ätran Hällristningar på Jätteberget Fornborgen på Högkull, 170x100 m Fornborgen på Lilla Björsfjäll, 540x210 m Fornborgen på Slottsberget, 250x175 m Fornborgen Slottsberget, Svenshögen, 90x70 m


Med reservation för vattendragens exakta sträckning och oproportionalitet...
Kartan har länkar och/eller information om platserna. Uppg. om fornborgarna från FMIS.

Läs om stenåldern, stengravarna och se en tidsaxel på samma sida,
bronsåldern, järnåldern och om fornborgarna.

Läs också en betraktelse över forntiden samt om vikingarna och annat under forntiden

Se en karta visande en grov översikt av
Västra Götalands fornborgar och borgar

Fjärås Bräcka i Halland - gravfält Nycklabacken - gravfält i Tarsled Södra Härene - gravfält, hällkistor mm Gravfält i Vårgårda, förr Skövde Hol - gravfält Amundtorp vid Hornborgasjön Askeberga skeppssättning Sparlösastenen som nämner Uppsala Mönekragen Ållebergskragen Ekornavallen - gravfält Gånggrifterna i Karleby Olsbrostenen över Olav som blev dräpt i Estland Brakelund i Hasslösa I Gullhögen i Våmb har man funnit tre armringar av guld, länk till Våmb där länk finns till Historiska.se Offerplatsen Finnestorp Bronssköldarna i Fröslunda Dimbo gravfält Thegn-stenar i Eggvena Thegn-sten i Velanda, skyddad av guden Tor Vitteneguldet Omedelbart öster om Skövde hittades Timboholmsguldet, drygt 7 kg Gravfältet Stenhusbacken Skalunda Kung Ranes hög i Flistad Gravröse i Tun Thegn-sten i Täng I Håle finns två thegn-stenar Thegn-sten i Hol Thegn-sten i Fröstorp Gravfältet i Hov Thegn-sten i Fänneslunda Fötter och skålgropar i Fåglum Hällistningar i Flyhov Hällristningar vid Skepplanda Till Nossan Gånggriften i Luttra Fornborg vid Skoftebyn, 340 x 50-100 m stor Fornborgarna i Djupedal Fornborg i Hakered, ca 400 x 310 m Fornborg på Mareberget vid Marieberg, 270 x 250 m med dubbla vallar där yttervallen har en sammanlagd längd av 360 m Fornborg på Aleklätten, ca 200 x 180 m Fornborgen på Örnäsberget, ca 210 x 130 m - länk dit Fornborg på Borgåsen mittemot Hjärtum, 475 x 150 m Fornborg på Skansberget vid Utby, 200 x 100-150 m med god utsikt över älvdalen 2 stycken fornborgar söder om Hälltorp, 100 x 100 m respektive 150 x 40 m Halleberg, hela berget var en fornborg, ca 6000 x 5500 m Fornborg på Vänersnäs, 85 x 35 m Brunsgårds fornborg, ca 250 x 150 m. Nedanför ligger Stockholmarna där det kan ha funnits en pålspärr. Fornborg i Torslanda, ca 250 x 120 m Fornborg i Kortedala, ca 290 x 180 m Fornborgen Pikenborg SV Norsesund, ca 110 x 100 m Fornborg på Angertuvan, ca 375 x 120 m - länk till en annan karta Fornborg på Rapungaberget, ca 315 x 100 m - länk till en annan karta Karta över området runt Kinneviken Karta över området runt Falköping Karta över Säveåns dalgång Karta över Lödöse / Äskekärr Fornborg på Ranneberget i Älvängen, ca 180x85 m - länk till en annan karta Runsten rest efter Ger som dog på västervägar i viking I Alingsås låg en gång Sveriges största gravröse Runsten som berättar om Gude som dött i England "Bolle Blå"s sten, VG 161 Edsring av massivt guld På Hedegården i Gudhems sn har man funnit ca 1,2 kg guld i form av tvinnade tenar lagda i spiral Ullervad, spiralguld - länk till en bild hos Historiska.se Mössebergs fornborg, ca 500 x 400 m Burshälls fornborg, 400 x 300 m med 340 m vallar Fornborg i Lilleby, 200 x 85 m Fornborg i Tuve, 140 x 80 m och en i Aröd, 50 x 30 m Högeklints fornborg, 130 x 50-110 m, på Varvsbergets östra sida Borgehalls fornborg V Sparresäter, 150 x 80 m Gråmurs fornborg i Berg, 90 x 70 m Trästena fornborg Ö Säckestad, 65 x 115 m Börsås fornborg norra sidan Lindomeån, 180 x 80 m Börrås fornborg västra sidan Lindomeån, 225 x 125 m Fornorg på en udde i Lygnern, ca 185 x 130 m Fornborgen Trolleborg i Stora Mellby, V Mellbyån, 180 x 100 meter Lackarebäcks fornborg Ö Mölndalsån, 250 x 250 m med en stenmur om 110 m längd Hults fornborg vid Askimviken, 100 x 100 m Här bör ha legat en fornborg, kanske där som Elfsborgs slott sedan byggdes - länk till Elfsborg Rannebergs fornborg, 175 x 125 m Orust - 14 fornborgar Tjörn - 6 fornborgar Valeklevens fornborg, 700 x 200 m, belägen 80 m över Vätterns yta Blekmansbergets fornborg, 85 x 45 m Ymseborg - enligt traditionen en fornborg - länk dit Måhända var det senare Gullberg en gammal fornborg - länk till Gullberg Holmboborg - möjlig fornborg - länk dit Höga stenens fornborg, 130 x 90 m med en 120 m lång stenmur Lödöse - länk dit Fuxerna anfölls av Magnus Barfot 1100 och 1101 Hisingen - 15 fornborgar Fornborgen Borgaråsen Ö Slumpån, 100 x 80 m Fornborg på Långamyr N Slumpån, 60 x 40 m Fornborg N Sörby, 120 x 90 m Drakebergets fornborg, 110 x 70 m Offerplatsen Vännebo Larv Tempelbacken i Götala Gravfältet Levene äng Ymsingsborgs fornborg, 150 x 85 m Borgerås fornborg, 80 x 80 m Tulebo märkliga träborg ute i Tulebo mosse - extern länk Erska Lunde vid Sollebrunn Bäreberg - hällkista och vikingatida silvermynt Hällkista Vid Grästorp finns två thegnstenar och en drengsten Thegnsten i Bragnum Västra Tunhem Karta över området kring södra Dalbosjön Runstenen i Hoga Hagadösen Fornborgen Trälleborg vid den 7 km långa Gravlången Sagans landskap Lundsberget i Skånings Åsaka, 300x50-70 m Borråsbergets fornborg, 430x100-300 m Thegn-sten i Resville Thegn-sten i Vinköl Thegn-sten i Alarp Thegn-sten i Ballstorp Naum - guldhalsring 1,7 kg guld i form av spiralringar Thegnsten i Hjälstad Skeppssättning i Frösve Bergs kullar Kårehögen Hunehals kan ha varit en fornborg - länk dit Fornborg i Sollum, 200 x 10-150 m Thegn-sten i Synnerby Gravhögarna längs Byfjorden mm - Värmland Hällristningar i Högsbyn, Dalsland Fornborg på Vista kulle Svartarp - offerplats från bronsåldern Fornborgen Jättehuvudet på Kinnekulle, 45x25 m Tärneborg, Tränborgen mfl namn, vid Svartviken, 100x50 m, med dubbla stenvallar i söder Leksberg, Ullervad, Karleby, Stora Ek Hålvägarna i Kymbo Pilane gravfält Dösen vid Styrdalen Hällristningarna vid Basteröd Fornborgen på Villkorsberget Fornborgen i Knappa Fornborgen på Källbergsön Fornborgen Borängs borg på Torsö, 150x80 m Fornborg, 130 x 100 m, v om Västerlanda Viskan Ätran Hällristningar på Jätteberget Fornborgen på Högkull, 170x100 m Fornborgen på Lilla Björsfjäll, 540x210 m Fornborgen på Slottsberget, 250x175 m Fornborgen Slottsberget, Svenshögen, 90x70 m Borråsebergets fornborg, 380x210 m Rönningen vid Bollungssjön, 180x80 m Ånskolunds fornborg, 160x60 m

Fjärås Bräcka - gravfält Nycklabacken - gravfält i Tarsled Södra Härene - gravfält, hällkistor mm Vårgårda, förr Skövde Hol - gravfält Amundtorp vid Hornborgasjön Askeberga skeppssättning Sparlösastenen Mönekragen Ållebergskragen Ekornavallen - gravfält Gånggrifterna i Karleby Olsbrostenen Brakelund i Hasslösa Gullhögen vid Skövde där man funnit en av Sveriges största guldskatter Offerplatsen Finnestorp Bronssköldarna i Fröslunda Dimbo gravfält Thegn-stenar i Eggvena Thegn-sten i Velanda, skyddad av guden Tor