Dalums kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Dalums absidkyrka från 1100-talet
e äldsta delarna av Dalums kyrka söder om Blidsberg är långhuset, koret och absiden vilka på 1100-talet uppfördes av sandsten i
romansk stil. Absiden anses visa prov på inflytande från Lunds domkyrka.
Kanske var den som lät uppföra kyrkan en Ambjörn till det österut liggande Vinsarp, eller som det hette då - Vinzatorp.

Omkring 1300 byggdes kyrkan delvis om, förmodligen på föranstaltande av biskop Brynolf i Skara, varvid en del av de gotiska elementen förstördes. År 1362 hette kyrkoherden Karl Bengtsson, Karoli Benedicti. Denne förekommer rikligt i de medeltida breven i samband med fastighetsaffärer.

Kyrkan med sin särpräglade arkitektur anses vara unik bland kyrkorna i Västergötland. I den äldre västgötalagen står skrivet att det här i Redvägs härad fanns 24 kyrkor under 1200-talet.Kyrkan med sitt kraftiga torn

På grund av den närliggande Ätrans strategiska betydelse låg Dalums kyrka i en bygd med ideliga besök av olika arméer av vilka en av dem tros ha bränt Dalums kyrka på 1520-talet, varvid det äldsta tornet förstördes.
Det nya uppfördes i sten för att "bättre stå emot dylika mordbrännarförsök" och gav ett betydligt bättre skydd åt Dalumsborna. Även kyrkan i Timmele ett stycke söderut brändes år 1520.

Ett par km utanför Odense i Danmark finns ett annat Dalum,
en socken med såväl nunnekloster som kyrka från 1100-talet.


Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Runstenarna i Dalum - Vg 197 och Vg 198

Vid kyrkans sydfasad står en medeltida gravsten och två runstenar. Gravstenen är en s.k. liljesten vilka företrädesvis förekommer i Västergötland.

Runstenarna är från 1000-talet och har tidvis använts som trappstenar i kyrkan. De påträffades under en restaurering av kyrkan 1941 och låg då som trapphällar till en äldre portal, men då under kyrkans golv.


Vg 197

Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder.
Den ene dog västerut och den andre i öster


Man kan ju förmoda att dessa män gått i viking och dött i fjärran land under varsin ledung. Intressant eftersom Dalum ligger ungefär så långt från ost- och västkusten som man kan komma i Götaland... Tidsmässigt och geografiskt sett skulle bröderna då mycket väl kunnat ha följt Sven Tveskägg och/eller Knud den store på några av deras vikingatåg som gick såväl väster- som österut.Vg 198

Brune (reste) denna sten efter Eskil sin son

 


En lijesten vid kyrkan

 

Tillbaka

Stenar med kors


Inristade kors på stenar på kyrkogården, se också Blidsberg nedan


Klöverbladskors?

 

Knappa två km väster om kyrkan står runstenen vid Silarps bro.

Se fler stenar och megaliter

 

Tillbaka

Tingvalla hed m.m.

Nära Dalumsbron skall Tingvalla hed ha varit belägen enligt P E Lindskog. En dom om några ägor lydande till ett hemman i Wångs by (Norra Vånga) skrev han skulle minna om detta.

Troligen var det följande Lindskog refererade till, ur Sv. Diplomatarium:

Ambjörn "Kidhling" och Sigge "Skaakelaker" eller Skackolochkar och Elin, "min hustru", säljer till beskedlig man Staffan Hardersson i Vinköls och Gerums socken (Skånings härad) gårdarna Karstorp, Berg och Häreslätt för 60 mark, varav Ambiörn får 30 mark för den del han fått av Arvid Jönsson (dennes rätta föderne) och Sigge får 3 mark (=30?) för sin del. Joen Unge och 11 andra höllo skaft och omfärd. Arvid Djäken i häradshövdings ställe beseglar.


Norr om Dalum ligger Bertilsdal där en sten, också enligt Lindskog, skall minna om den förste kristne prästen i trakten, Berthil. Där skall han ha blivit ihjälslagen och blivit begravd under denna sten. I söder låg Vist slott.Sillesten - en 2,6 m hög bautasten på ett gravfält i Dalum uppe på Ätrans västra sida

 

 

Tillbaka

Blidsberg


Två runstenar på Blidsbergs kyrkogård, Vg 170 och Vg 171

Tyrve lät sätta dessa stenar
efter ... och Tjodulv, sin make,
och sin son
Tora gjorde dessa minnesmärken
efter Toste, sin make, Herlögs
broder

Blidsberg är beläget ca tre km norr om Dalum. Inne i ett hörn på ortens kyrkogård står tre runstenar, de båda här ovan samt Vg 176 som bär runtexten

... gjorde dessa minnesmärken efter Halvdan, sin broder ...


Vg 176 som bär runor
som dock är omålade

 

Tillbaka


En sten med (digitalt ifyllt) kors
liknande korset i Dalum ovan


Källor:
SD
FMIS
P E Lindskog