Vinköl
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Dagens kyrka byggdes år 1872
ellan biskoparnas Skara och lagman Lumbers Norra Vånga blickar
Vinköls kyrka ut över nejden uppifrån sin kulle. Platsen skrevs år
1383 som Winkil, och namnet menar Linde bör åsyfta den bäckkrök som finns öster om den gamla byplatsen.
Dagens kyrka tillkom så sent som år 1872, men intill finns ett minnesmärke som möjligen kan vara det gamla koret eller kanske byggt av stenar från kyrkan. Den forna kyrkplatsen låg där dagens skola är belägen.

Lindskog skrev följande om den gamla kyrkan:
"Winköls kyrka af huggen sten med torn och 2:ne klåckor, är belägen en mil från Skara. Här finnes en Åkerhjelmska Famillien tillhörig större Graf, hvilken är upmurad af tegel, men mycket bristfällig".
Han berättar också att det då (ca 1812) fanns ett sockenmagasin inrättat i kyrktornet vars behållning år 1810 var "21 t:nr 22 kpr 1/3 korn och 2/3 hafra".

Tillbaka

 


Ett minne av den gamla kyrkan i en minneslund

 

Tillbaka

Dopfunten i Vinköl


Kung Erik den läspe och halte


I kyrkan står en dopfunt från 1200-talet där flera personer från denna tid menas vara avbildade, bl.a. kung Erik Eriksson och vad man tror är Bernhard av Clairvaux. Bernard var den som grundade Cisterciensorden som startade många av de svenska klostren, bl.a. Alvastra, Varnhem och Riseberga.


Tillbaka

Bernard av Clairvaux?


Porträtt på dopfunten i Vinköl

 


Cisterciensmunken Bernard av Clairvaux - målning från 1400-talet

 

 

Tillbaka

Åsgöts sten


Vg 74


Ågute reste denna sten efter Åsgöt,
sin fader(?), en mycket god tegn


På runsten Vg 74 som idag står invid skolan i Vinköl står att Ågute och Åsgöt levde här för ca 1000 år sedan, varav i vart fall Åsgöt var en thegn. Stenen fanns förr i kyrkogårdsmuren.

 

 

Tillbaka

Andra invånare i det förgångna

Den 8 september år 1370 sålde en Gudmund Gren sitt gods Vässtorp i Vinköls socken till herr Bene Korp, kanik i Skara, för 50 mark penningar.

År 1384 ägde Dan Broka mark här.

I ett dokument författat på ett ting i Dalum år 1400 får vi veta att en Staffan Hardersson då bodde i Vinköl.

 


Guldbrakteat från ca 500-talet
funnen i Vinköls socken

Guldring från
ca 1000-talet

 

Karta över området

 

Källor:
RAÄ
SD