Fröstorp i Hov socken, Västergötland
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Thegn-runsten Vg 157


Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader,
en mycket god thegn, och efter Esbjörn,
sin broder, en mycket dugande ung man

tmed vägen som går mellan Annelund i Hov och Hudene söder om Herrljunga ligger det forna frälsehemmanet Fröstorp uppe på en höjd.

Som namnet antyder var här i forna tider en kultplats, Stinnekullen, något som en mängd stenar idag vittnar om. Runstenen ovan är av en speciell natur, läs om thegn- och drengstenar.

I gravfältets östra del finns en skeppssättning och flera resta stenar.

Tillbaka

 

 

P E Lindskog skrev:
"Wid Frälsehemmanet St. Fröstorp i Håf ett litet stycke från landsvägen åt Stenunga, står en Runsten...".

"...På sned å andra sidan vägen står en lång uprest sten utan skrift och omkring honom ellofva mindre stenar upreste, samt rundt omkring stenarne 24 st. kullar, nedan omkring stensatte; detta ställe lärer varit en ansenlig grifteplats i hedendomen".

 

Källor:
P E lindskog