Valeberg
Uppdaterad 15 maj, 2008
Tillbaka


Denna hög kallas av någon anledning för Stadskullen - helt ihålig...
ågra kilometer öster om Larv ligger Valeberg, dels en mycket gammal by men också ett större gravfält använt från ca år 400 och
fram till slutet av vikingatiden på 1000-talet. Här finns idag enligt FMIS sju gravhögar, 18 runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, tre treuddar, elva domarringar eller rester av domarringar samt fem resta stenar.

Det äldre namnet är Valberg. Av själva byn finns bara gårdarna kvar, men de har å andra sidan legat på samma plats sedan urminnes tider. Fältet ligger söder om byns åkrar, i Lilleskog, och här finns Valebergs gravfält med en stor hög som kallas för Stadskullen.

Tillbaka


Stadskullen i Valeberg, en storhög som är 24 m i diameter

Stadskullen är helt ihålig - antingen har man grundligt grävt ur den, eller så har den haft någon speciell funktion, annan än grav. Hålet går nästan ända ner till kullens bas. Härifrån menas byns ålderman ha blåst i sin lur för att kalla byamännen till överläggningar och beslut.

Runt omkring har man vid plöjning funnit urnor, det äldre begravningssättet man använde då man brände de döda till skillnad mot när kristendomen kom och de döda lades i kistor innan jordsättning.

Här finns också två konkava odlingsytor som är mellan 40 och 50 meter långa och 20-25 meter breda, begränsade av vallar. Denna typ av åkrar förknippas med järnåldern, kallas celtic fields och har tillkommit efter brukande av årdrar.


Bild tagen inifrån en mindre sjustenars domarring mot den bortre elvastenars diton

 


Den större ringen består av rejäla stenar och är en av Västergötlands
största domarringar med sina 18 m i diameter

 


Som synes ganska rejäla stenar i elvastenarsringen

 


Ytterligare en domarring, med Stadskullen i mitten av bilden, längst bort

Nära byn ligger tre stora ättehögar uppe på en ås. Detta område har det intressanta namnet Uppsaln. Söder om Uppsaln ligger Påskellaberget där man sedan urminnes tider tänt eldar till påsken, större än vad varje annan by eller bygd kunde skryta med. Anledningen var att man hade en obegränsad tillgång på bränsle i den stora Sjötorpsskogen. Eldskenet från Valbergsbornas påskeld lär ha varit synligt över stora delar av västgötaslätten.

Alldeles invid Sjötorps säteris manbyggnad vid Storesjön har man funnit en holkyxa av brons, och här finns också rester av flera hålvägar.

Tillbaka

Bara några km åt nordväst ligger Algutstorp där man kan förmoda att lagman Lumber höll ting på Quiskede hed och Margareta Fredkullas omtalade Borga. I Ballstorp i norr står en thegn-sten och i öster uppströms Lidan ligger den stora offerplatsen Finnestorp.


Lidan vid Valeberg där man gick över för att komma till Ballstorp

 

Källa:
Vägen Skara-Lödöse av Linnar Linnarsson
FMIS