Gånggriften i Luttra
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Det är en svindlande tanke att dessa stenar släpades hit för kanske 5.000 år sedan...

nte långt från Falköping finns denna gånggrift alldeles bredvid vägen mot Vartofta. Därmed förstår man att denna väg är mycket gammal, sådana här megaliter anses alltid ha placerats invid allfartsvägarna.
Endast en del av gravens stenar återstår, de övriga är sedan länge bortfraktade.

Falbygden kan f.ö. visa upp alla sorters monument i form av gravar och är ett centrum för gånggrifter i Sverige och hela norra Europa. Här finns ca 270 gånggrifter bevarade, utgörande ca 2/3 av de som finns i Sverige.
Här i Luttra finns två stycken, alldeles invid varandra, tillkomna för kanske 5.000 år sedan.

Endast några kilometer år nordost ligger Karleby, en märklig plats där hällkistor och gånggrifter ligger på rad. De som lät uppföra dessa monument levde av jordbruk och boskapsskötsel och var den tidens stormän.

I Slutarp finns en dös, daterad till ca 3400 f Kr och i Bestorp en annan som daterats till samma period.

 

Tillbaka

Hallonflickan

I Rogestorpamossen i socknens södra del fann man på 1940-talet den berömda Hallonflickan. Hon hittades liggande i framstupa läge och hade troligen fått fötterna uppbundna mot låren. I magsäcken påträffades rikligt med hallonkärnor. Troligen var hon ett offer till gudarna för ca 4.500 år sedan, idag vilar hon fridfullt på Falbygdens museum (som rekommenderas för besök!).

 

Läs om megalitkulturen

 

 

Tillbaka

Luttra kyrka


Luttra kyrka från sent 1100-tal
trax söder om Falköping och endast några hundra meter från gånggriften ovan ligger Luttra kyrka, uppförd under sent 1100-tal
eller möjligen tidigt 1200-tal. Kyrkogården har en oval form som lär vara bibehållen sedan medeltiden medan torn, vapenhus och sakristia anses vara från 1600-talet.

Index för kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten