Härna
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Härna 1100-talskyrka några mil nordost om Borås
yrkan i Härna strax väster om Hökerum ligger uppe på en kulle med
utsikt över Viskans dalgång. Av den äldsta kyrkan som sannolikt
uppfördes på 1100-talet återfinns betydande murpartier i långhusets västra del. Kyrkans tresidiga avslutade korparti liksom dess sakristia härrör sig från 1600- eller 1700-talen medan vapenhuset tillkom ca år 1900.

Tillbaka

Namnet Härna, år 1386 skrivet som Hærnom, kommer enligt Linde från ordet hjärna, härn i pluralis, besläktat med huvud, hjässa, kulle, topp.

P E Lindskog hade en annan förklaring: "Härna synes derivera sig från Härnad, krig, hvartill äfven namnet på en å egorne och landsvägen öfver en Å varande Bro, Härsmanna Bro kallad, tyckes gifva anledning".

År 1460 fick allmänheten i Härna underteckna en försäkran om ägandeskap i ett tvistemål.

 


Från kyrkans norra sida kan man se bort till Kungshögen - se nedan

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Runsten Vg 161


Sveriges högsta runsten fram till att man fann runstenen i Levene


Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände


Cirka 500 meter NO om Härna kyrka ligger Kungshögen eller Konungshög belägen på ett mindre gravfält. Uppe på ett rejält stenkummel tronar en runsten som i ortstraditionen kallas för Kungsstenen eller Bules sten.

Enligt P E Lindskog skall en gammal tradition i Hökerumstrakten förtäljt att Vädersholm en gång tillhört familjen Blå, vars namn förekommit på en runsten "vid Hökerum". Platsen Lindskog hänvisar till är hit till Härna som ju är beläget några få km väster om Hökerum och där tre stenar står resta.

På stenen skall ha stått att "Bolle Blå med 2:ne Söner derunder hvilat", som Lindskog så fint beskriver det. Kan dessa tre möjligen vara förfäder till Joar Blå som levde under Birger Jarls tid - läs lite om när de båda träffades här.

Tillbaka

Idag tolkas runorna som "Bolle (Bole) reste denna sten efter Bolla (Bola), sin frände. Men på platsen finns faktiskt tre stenar... Kan det finnas något samband med Bollebygd, tro...?


I bygden har en kort vers upptecknats som handlar om stenen:


Här vilar Bolle blå med sina söner tvåStenarna över Bolle och hans båda söner?

 

Källor:
RAÄ
SD
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift