Råda kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Råda 1100-talskyrka utanför Lidköping
yrkan i Råda strax sydväst om Lidköping uppfördes under den
tidigare delen av 1100-talet. Av 1100-talskyrkan återstår endast
fragment, bl.a. en smal portal i väster samt funten som är från samma århundrade. Från 1200-talet återfinner vi koret med sina spetsbågiga fönster medan tornet och valven är från 1400-talet. Under medeltidens senare del tillkom sedan vapenhuset och sakristian.

Vapenhusets dörr är järnbeslagen, mycket gammal och är genomborrad av hål som enligt traditionen tillkommit av danska kulor.


Den genomborrade dörren med ett vred som ser ut att vara en drakslinga

 

Inte långt från kyrkan finns tre källor: Urbans källa, Lidarnas Varsel som har varit en offerkälla samt offerkällan Lunnelid. Här finns också ett område med 60 meters diameter där man haft sin järnframställning.

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Runsten Vg 40


I väggen till det medeltida vapenhuset finns denna runsten inmurad


Torkel satte denna sten efter sin son Gunne.
Han stupade i striden, då konungarna kämpade


Den runsten som finns inmurad i vapenhusets vägg menas vara från omkring år 1000. Vilken strid det var som vikingen Gunne stupade i är inte lätt att veta, men slaget vid Svolder år 1000 eller Helge å 1026 ligger ju bra till i tid.

 


Från Råda har man en fantastisk utsikt bort mot Kinnekulle på andra sidan Kinneviken från en nyligen iordningställd utsiktsplats ca 300 m norr om kyrkan

 

Källor:
Information i kyrkan med Harald Widén som källa
RAÄ
P E Lindskog
DS