Fänneslunda
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Fänneslunda 1100-talskyrka
änneslunda gamla kyrka ligger vackert belägen vid en sjö knappa två mil väster om Ulricehamn. Man har anledning att tro att det på 1400-talet fanns en stormannagård här och att ägaren hette Sven
Bååt, en halvbror till den beryktade hallänningen Abraham Brodersson som var den danska unionsdrottningen Margaretas gunstling.

Tillbaka

Kyrkan byggdes med ett rakslutet kor och hade sin ingång på den södra långväggen, en kyrkotyp som anses vara hämtad från England.
Fönstren var få, små och rundbågade, koret i öster hade ett stenaltare med relikgömma och häll av gråsten. Till vänster finns ett urtag i väggen där man måhända förvarade kalken och annat. I fönsteröppningarna kan man fortfarande de gamla fönsterbågarna av järn.

År 1874 ersattes Fänneslunda och Grovare kyrkor med en gemensam kyrka varvid Fenneslunda lämnades att förfalla. År 1936 utfördes en utgrävning med efterföljande konservering.

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Har det funnits ett kloster i Fänneslunda?

I en av magasinsbyggnaderna på gården finns en stor källare kallad för Munkkällaren, försedd med ett välvt tak.
Enligt en traditionen i bygden har det tidigare funnits ett kloster här, och samma tradition menar att här skall ha funnits en hemlig gång som förband källaren med kyrkan.
Om man följde gången skulle man komma fram tilll den unga och vackra Emelies grav. Där skall hon vila, iförd sin bruddräkt och omgiven av allt sitt silver och allt sitt guld. Emelie var hustru till den siste adlige ägaren av Fänneslunda, Martin Kjerrulf von Wolffen.

Tillbaka

I Fänneslunda finns också en sägen om de "hackerör" som finns vid ödegården Olofstorp i Fänneslunda socken::
"För länge sedan var det hungersnöd i landet. Då bestämde kungen att var tredje människa skulle dödas, men drottningen rådde honom att inte döda sitt folk, utan istället ge varje invånare en hacka och en kappe korn, så att de kunde hacka upp ny åkerjord att odla. Konungen tyckte att det var ett bra råd och följde det. Drottningen kallades sedan ”drottning Hacka”. Ifrån hennes tid är alla de små stenrösen, "hackerören", som man idag finner i ängar, hagar och skogar. Sedan kom digerdöden och åkrarna blev lagda öde".

En legend från en annan trakt förlägger drottning Hackas hem till Bitterna socken söder om Vara, norr om Hackebergsskogen och Hackestenen som står i Fölene socken väster om Herrljunga.

Källa om drottning Hacka:
Örjan Hills hemsida

 


Manbyggnaden till gården Fänneslunda

 

 

Tillbaka

Geres sten, Vg 158


Runsten Vg 158 framför Fänneslunda herrgård


Kavle reste denna sten efter Gere,
en mycket god tägn, brorson bitu


Läs om thegn-stenar

 

Källor:
Skylt på platsen
http://hem.passagen.se/orjan.hill/fanneslundasateri.htm
P E Lindskog - Försök till en korrt beskrifning om Skara stift

s