Hällristningarna i Flyhov
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Den mest berömda av ristningarna i Flyhov är Yxguden som blivit internationellt omtalad

ågra kilometer nordost om Husaby kyrka ligger Flyhov med sina hällristningar. Här har våra förfäder med sina stenverktyg knackat
och ristat in närmare 400 figurer föreställande skålgropar, skepp, solhjul, fötter, djurfigurer och sliprännor.

Alla ristningarna har naturligtvis inte tillkommit samtidigt. Troligen har Flyhov varit en helig plats som använts under långeliga tider och då fungerat som en kult- och offerplats. Det är mindre vanligt att hällristningar hittas inåt land, men förekommer här och var, som i Fåglum norr om Vårgårda och i Högsbyn i Dalsland.

Namnet Flyhov kommer från ordet Fly, 'vattensjuk mark'. Flyhov står år 1447 omnämnt som Fly och enligt legenden bodde Olof Skötkonung på gården Flyhov där det idag står en herrgård från 1700-talet.

Tillbaka

 

Kanske att Yxguden på bilden ovan använde en sådan här ceremoniyxa, en 36 cm lång bronsåldersyxa som tros ha varit använd för ceremoniella ändamål och som hittats i Galstad utanför Vårgårda - eller Skövde som var det tidigare namnet.

 

 


Solhjul och fötter på Flyhov

 

Tillbaka

 


Ett lite annorlunda solhjul

 

 


15 maj 2005 - tyvärr hade många av ristningarnas ifyllda röda färg bleknat bort

 

Tillbaka

Sliprännor

På Flyhov finns även s.k. sliprännor, ofta omnämnda som svärdssliprännor. Men dessa skåror i berget har ingenting med svärdslipning att göra utan menas vara märken som uppstått då man på ett rituellt sätt slipat sina flintayxor - se stenen i Gråmanstorp i Skåne.

Svärd användes dock redan under bronsåldern och kunde vara uppemot en meter långa. Dessa var gjutna till skillnad mot de senare smidda järnsvärden, se bronssvärdet från Segerstad i Västergötland.

 

Källor:
Hällristningar m.m.
Historiska museet
Turistportal Kinnekulle