Himmelstalund
Uppdaterad den 19 juli, 2008
Tillbaka


Ett vackert skepp i Himmelstalund
Himmelstalund i Norrköping precis norr om Motala ström finner man ca 1.660 hällristningar uppe på en klipphöjd. Ristningarna uppvisar ca
630 skepp, 260 djur, svärd, spjut, människor m.m. Men Norrköping har mer än dussinet platser med hällristningar, tillsammans ca 7.000 stycken inom några få kilometer längs strömmen mellan Glan och Bråviken.

En dryg kilometer nordväst om Himmelstalund låg en bronsåldersby med minst ett trettiotal byggnader, en del närmare 40 meter långa.

300 år f Kr och lika långt efter har man sedan bott här uppe på och runt hällristningarna, fynd har gjorts av husgrunder, härdar, brunnar och en ugn. Senare låg Himmelstad bondby här, på 1600-talet omvandlad till säteriet Himmelstadlund. På 1850-talet byggdes sedan ett limkokeri på hällarna, varvid många ristningar skall ha förstörts. Namnet Himmelstad kommer möjligen av det fornnordiska Himinvang som betyder Himlafält.

 

Tillbaka

Ett litet bildgalleri


En häll med skepp och ett antal djur

 


En adorant (dyrkande människa som som lyfter sina armar) på ett skepp

 


Här tror man att man velat visa en bild av hur man fiskar - en av flera s.k. ramfigurer

 


Svinhällen

 


Vildsvinsjakt med spjut och hundar

 


Ett vackert och naturtroget svärd med parerstång

 


Några av 25 fotavtryck av björn som leder rakt över en stor häll

 


Djur och människor

 


Två personer som - ja, vad gör de...?

 


Se också hällristningarna i
Högsbyn i Dalsland
Jätteberget i Alvhem, Bohuslän
Hästholmen i Östergötland
Tanum i Bohuslän
Fåglum, Västergötland


Länk till Föreningen Bronsålder I Norrköping

Källor:
Skyltar på platsen
Raä
Norrköpings kommun