Sunnersberg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Sunnersberg kyrka med anor i 1100-talet
oderkyrkan i Sunnersbergs gamla pastorat är vackert belägen uppe på en kulle utmed den gamla vägen som leder mot Strö kyrka
och vidare till Lindholmen och Jarlehus på Kålland. I väster ligger Rackeby. Platsen finns omnämnd år 1291 som "Sundræsbyærgh".

Delar av långhuset är från 1100-talets slut. År 1200 höggs en vacker dubbel liljesten som finns här, och under medeltiden uppfördes sedan torn och spira.
Kyrkan äger en senmedeltida klocka med text - inledningsorden i Ave Maria. År 1707 byggdes kyrkan till med sten från Sunnerby kyrka på Kållandsö.

När kyrkan år 1869 omformades till korskyrka raserades ett senmedeltida vapenhus på sydsidan och ett gravkor från 1600-talet.

Sunnersbergs socken är synnerligen rik på medeltida gårdar - det fanns tretton stycken dokumenterade mellan åren 1367 och 1495.

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Bronssköldarna i Fröslunda


En av de restaurerade sköldarna


Ca 2 km norr om Sunnersbergs kyrka fann man år 1985 ett femtontal processions- eller praktsköldar, verkliga högstatusföremål som troligen lämnats som offer åt gudarna under bronsåldern sista skälvande del. Man kan gott tänka sig att de tidigare förvarats hängande på väggarna till ett praktfullt tempel helgat åt gudarna. Platsen för fynden heter Fröslunda - ett kittlande namn då det betyder att det är en offerplats som är tillägnad vanerguden Frej.

De mycket tunna sköldarna är tillverkade av uthamrad brons och är vackert ornerade. Då de hittades låg de på och intill varandra på en yta av endast fyra m² och har troligen sänkts i en grund vik tillhörande Vänern, se fornkartan.
Man tror att Fröslundasköldarna tillverkats ungefär 700-500 f.Kr.

I Sverige har en liknande sköld hittats i Nackhälle norr om Tvååker i Halland, i dagens Danmark har man funnit nio stycken och i hela Europa ytterligare ett tjugotal. I Fröslunda fanns alltså en tredjedel av dessa unika sköldar, det största fyndet i hela världen...

De menas ha tillverkats söderut, i Österrike, och sedan importerats till Västergötland, men detta är nog mer en spekulation. Sköldarna fick ett eget rum på Västergötlands museum i Skara med tillhörande suggestivt bildspel, konstgjord sjö m.m.


Läs mer om sköldarna hos Västergötlands museum

där man också kan se en film om fyndet

Se också ceremoniyxan från Galstad, Vårgårda


På Fröslunda gård (först nämnd 1456) kan man inne på gårdsplanen se ruinen efter huvudbyggnaden av en medeltida storgård som haft måtten 28 x 8 m - en minnessten står nu i trädgården. Enligt FMIS byggdes det 1970 ett nytt hus på grunden, och det uppges att man fann ett antal barngravar vid anläggandet.

Ur Svenska folkets underbara öden
Skölden från Halland,
det första svenska fyndet,
Ø 70,3 x 67,7 cm

 

Tillbaka

Gravfältet Stenhusbacken i Fröslunda


En av de sexton gravhögarna på gravfältet i Fröslunda, 18 m i diameter

Stenhusbacken är ett stort gravfält med drygt 100 gravar, beläget ca 700 m sydost om Fröslunda gård och alldeles invid vägen upp mot Läckö. Här uppe på kullen har det funnits en äldre bosättning, och kanske var det här som de sköldoffrande människorna bodde - vanerna?

Gravfältet är stort, 450 x 330 meter, och består av en hällkista, en treudd, sexton gravhögar, ett sjuttiotal stensättningar, tre domarringar, en kvadratisk stenkrets, en rektangulär stensättning och sju resta stenar som nu är omkullfallna - varför i fridens namn reser man dem inte upp?

Men här har säkert funnits fler gravar, för på den västra sidan av kullen ligger hundratals klumpstenar vilka ser ut att ha rullats ner från gravfältet, troligen för att ge odlingsutrymme...

På toppen av kullen finns märkligt nog en större vattenbärande damm.En mindre, stensatt vattenkälla på gravfältet. Fröslunda gård kan anas på andra sidan rapsfältet, kanske var det någonstans där ute i det gula som sköldarna påträffades?

 

Karta över området

 

Källor:
Ordinis Helenium
RAÄ
Informationsskyltar
FMIS

Tillbaka