Djupedals fornborgar
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Från de båda fornborgarna på norra Hisingen hade man en god utsikt bort mot Nordre älvs
mynning där vikingaskeppen en gång stolta seglade på sin väg till och från Viken

jupedals båda fornborgar är två av flera fornborgar som låg belägna på norra Hisingen, endast några få km söder om den norske kung Håkon gamles senare tillkomna borg på Ragnhildsholmen i Nordre älv.
Borgarna vid Djupedal bär spår ända från bronsåldern och fram i vikingatid, och fynd av rödjord tillsammans med en smideshärd visar på att man haft en smedja här uppe i den skyddande borgen.

Förutom de båda borgarnas brant stupande bergssidor ligger platsen också i en synnerligen besvärlig terräng där kringliggande sumpmarker ytterligare försvårade tillgängligheten. De högsta punkterna ligger på 120 meters höjd över havet vilket gett en god överblick över ett stort område.

Vid Hakered ca fem km norrut låg ytterligare en fornborg, och på hela Hisingen fanns sammantaget minst ett dussin.

 

Tillbaka


Karta över de båda borgarna och de stigar som finns.
Bild efter en skylt på platsen.


Den större borgen har måtten 300 x 300 m och den mindre 200 x 150 m. Varför det finns två borgar på samma plats vet man inte, men det är inte ovanligt. Av de två borgarna är den i söder minst, kanske fungerade denna som någon slags förborg eller hade någon annan mer speciell funktion. Men även den lilla borgen hade en förborg vilken ses allra längst ner till höger på kartan ovan. De båda borgarna skiljs åt av en smal dalgång.Rasmassorna efter en stor mur tillhörig den lilla borgen som i folkmun kallas för Borres slott

 

TillbakaMan tror att stenmurarna varit försedda med inbyggda, vässade pålar och
kanske även en överbyggnad av trä. Bild från skylt på platsen.


Tillbaka

 


Parti av den större borgens norra mur som en gång var uppemot 100 meter lång.
Idag har murarna rasat och många stenar ingår i de långa stengärdsgårdarna på berget.

 

Dateringen för fornborgarnas tillkomst är svår att göra, troligen tillkom de allra tidigaste mot slutet av stenåldern, för ca 3.500 år sedan - utgrävningar gjorda på andra platser har dock visat på borgar som byggts på samma sätt långt fram i medeltiden. Det mest fonborgstäta landskapet är Södermanland som har över trehundra fornborgar medan Bohuslän har ett hundratal och Västergötland ett fyrtiotal.


Läs lite om fornborgar och se kartan över fornlämningar

 

Källor:
Informationsskyltar på platsen