Elaus Wagner - ett märkligt levnadsöde
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Av
Gustaf Ewald

Algutstorps stifts på sätt och vis märkligaste präst var Elaus Wagner. Han var född i Bredared år 1630. Efter att ha arbetat i jordbruk tog han vid 18 års ålder värvning vid Västgöta regemente. Då detta sedan var på väg till Tyskland för att kämpa under Carl Gustaf Wrangels fanor, passade Elaus på att i Borås rymma från krigstjänsten, varpå han begav sig till Norge.
Efter någon tids vistelse där som jordbruksarbetare återvände han till Sverige och tog värvning i Göteborg som kronobåtsman. Men då skeppet, på vilket Elaus tagit värvning skulle avsegla, rymde han på nytt till Norge.

Efter att i två år ha haft tjänst hos en smed begav han sig 1646 åter till fosterjorden och tog tjänst hos kyrkoherden i Odensåker. Här fick Elaus i uppdrag att varannan vecka gå den långa vägen till Skara med proviant till kyrkoherdens två söner, vilka idkade studier vid läroverket.
Under dessa resor blev Elaus "så intagen av vishetens behagligheter, att han beslöt uppoffra sig helt och hållet åt studier". När städjetiden var slut på prästgården, lämnade han sin tjänst och förklarade till allas häpnad, att han ämnade sig till Skara för att läsa till präst.

Tillbaka

Vid 24 års ålder vandrade han så till lärdomsstaden, "havande med sig alls intet mer än en påse mjöl". Elaus måste börja med att lära sig alla bokstäverna. Något egentligt läshuvud hade Elaus ej, men genom ihärdighet gick det dock framåt år från år, om ock med långsamma steg.

Han uppehöll sig vid skolan hela 23 år, varunder han förtjänade sitt levebröd genom att utföra vilka grovsysslor som helst, bl. a. att hugga ved och förfärdiga träkärl. Äntligen reste han till Uppsala 1677 och blev sedan prästvigd 1680, då 50 år gammal.

Efter att först ha varit huspredikant hos kammarherre Sparre på Moholm och bataljonspredikant vid Älvsborgs regemente erhöll Wagner - ett namn som han antagit under studietiden i Skara - år 1697 fullmakt på Algutstorps pastorat.

Han gifte sig då med sin företrädares änka, och då denna dog, inträdde han vid 80 års ålder i nytt äktenskap med den 16-åriga kaplansdottern Catarina Rylin. I detta äktenskap skänkte den unga hustrun sin gamle herre och man nio barn, det sista i hans 96:e levnadsår.