Forsby
Uppdaterad den 3 juli, 2008
Tillbaka


Forsby romanska absidkyrka, byggd år 1135 på en hednisk gravhög

nte långt från Skövde ligger Forsby kyrka, alldeles söder om Huseby gård som är en gammal kungsgård, en av två husabyar som finns i Västergötland - den andra är naturligtvis HusabyKinnekulle.

Kyrkan uppfördes troligen år 1135 då detta årtal återfinns som en inskription i koret, en del menar att det skall stå 1035. Träet i en takstol har dock genom dendroundersökning daterats till att ha stått på rot fram till 1130, men man har anat att det tidigare kan ha stått en träkyrka på platsen.

P E Lindskog skrev i början av 1800-talet att "Forsby Kyrka är gammal och har varit en offerkyrka. På norra väggen i koret finnes följande inskription:
XIII KL. AUG. DED. MCXXXV. ANNO: som skall betyda: XIII kalendarium, Auguste dedicatum, anno 1135. Kyrkan är liten och mörk, har ofvan på taket ett litet torn, och i stapel 2 klåckor".

 

Tillbaka

Kyrkan byggd på en gravhög

Troligtvis uppfördes kyrkan i enlighet med påven i Roms dekret, att bygga de nya helgedomarna vid samma platser som man redan använde för att begrava sina döda och helga gudarna, alltså vid platser där man sedan gammalt brukade samlas. I Forsby tog man till rejält - kyrkan är uppförd på en gravhög från järnåldern som är hela 45 meter i diameter, en storlek på hög som förr brukade betecknas som kungshög.

År 1665 förlängdes den romanska absidkyrkan västerut, fönstren förstorades på 1860-talet och vapenhuset byggdes så sent som 1933. Under 1700-talet tillkom klockstapeln liksom ett sockenmagasin. På gravkullens västra sida ligger två stavkorshällar och två liljestenar.


I detta sockenmagasin från 1700-talet fann man våren 2006 en trasig och smutsig mässkjorta som då var på väg för datering. En mässhake från 1200-talet finns sedan tidigare i Stockholm - se den på Historiska muséets hemsida.

 

Tillbaka

I Högåsen lite söderut och uppströms Ösan har man funnit en guldring från cirka 400-talet, och bort mot Skövde påträffades Timboholmsguldet för drygt etthundra år sedan, drygt sju kg guld. Även Timboholmsguldet påträffades ganska nära Ösan som härifrån rinner vidare norrut till sjön Östen som förr hette Odens sjö - se under Askeberga.

Läs vad Lindskog skrev om kung Hallos försvunna stad och en herkulisk mur som han anade gått förbi Forsby på sin väg mellan Vättern och Vänern.Huseby gård sedd från Forsby kyrka

 

Index över kyrkorna

Till kartan över Falköpingsområdet

 

Källor:
RAÄ, Bebyggelseregistret