Kumlaby kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kumlaby kyrka från 1100-talet
en tidigaste kyrkan i Kumlaby på Visingsö tros ha varit en träkyrka som uppförts under 1000-talet men ersattes av dagens stenkyrka
århundradet därpå. Tornet tillkom något senare. På 1400-talet fick kyrkan valv i taket för att dölja takstolarna. Detta pryddes sedan med kalkmålningar med motiv från olika helgonlegender och medeltida symbolik.

Tillbaka

På 1630-talet då Visingsö ingick i grevskapet Visingsborg flyttades all kyrklig verksamhet till den nya Brahekyrkan och Kumlaby kyrka förvandlades av Per Brahe d.y. till skollokal för "Schola Brahea", Visingsborgsskolan.

I samband härmed lät Per kapa tornspiran och uppförde istället en plattform varifrån djäknarna kunde studera stjärnorna. På detta vis fungerade kyrkan som skola i 175 år innan den lämnades åt sitt öde förutom under några år på 1800-talet då den användes av församlingen. År 1922 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering och fick då fick sitt nuvarande utseende.

Säkert besökte det påvliga sändebudet Vilhelm av Sabina Kumlaby kyrka under sitt besök i Sverige i samband med Skänninge möte år 1248.

 

Index över kyrkorna

Källor:
Välkommen till Visingsö