Grevskapet Visingsborg
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka

Brahehus | Visingsborg | Västanå | Röttle by


Ruinen av slottet Visingsborg sedd inifrån valvet till ingången
lottet Visingsborg var en gång centrum i ätten Brahes väldiga grevskap. När Per Brahe d.ä. år 1561 blev tilldelad grevskapet av
Erik XIV var det dock ganska litet och bestod huvudsakligen av Visingsö.

Då grevskapet var som mest omfattande bredde det ut sig över 12 kvadratmil, fördelade över 20 socknar i Småland, Väster- och Östergötland. På västgötasidan ingick bl.a. Habo och Dimbo. Med sina nära 850 mantal var Visingsborg rikets största grevskap.

Tillbaka

 


Per Brahe d.ä. 1520-1590


Ätten Brahes vapen

Per Brahe var greve, riksdrots, författare och hade, inte minst viktigt, en morbror som hette Gustav Vasa. Fadern Joakim Brahe avrättades vid Stockolms blodbad 1520.

 


 

Tillbaka

Visingsborg


Ur Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna

Visingsborg slott uppfördes i fem etapper mellan 1573 och 1662. För att bygga upp de första delarna av slottet hämtade man utan några betänkligheter sten från det forna cistercienserklostret i Alvastra och ganska säkert även från den gamla kungsborgen Näs. Snart fanns dock ett tegelbruk i Gränna. För att få plats för slottet lät herr Brahe helt sonika avhysa byarna Ströja, Vallby och Husaby...

Slottet användes för representation men var även byggt för att kunna stå emot ett fientligt angrepp, här fanns en vapenkammare med utrustning till 800 man. I färdigt skick bestod det av fyra längor runt en stor borggård och det stora huskomplexet omgavs av en yttre borggård med befästningsvallar.

År 1642 invigdes en hamn alldeles nedanför slottet. Per Brahe var också mycket intresserad av landets historia och lät uppföra minnesstenar vid flera historiska platser på Visingsö.


Visingsborg slott

Visingsborg var exklusivt inrett med mycket konst och ett stort bibliotek. Många böcker trycktes på öns eget tryckeri, med papper från grevskapets eget pappersbruk i Röttle - se nedan. Mot slutet av 1600-talet drogs grevskapen in till kronan och slottets inventarier bortauktionerades.

Mellan 1715 och 1718 användes borgen som fångläger för främst ryska krigsfångar som tillfångatagits under Karl XII:s krig. De emellan 1.500 och 2.000 fångarna led stor nöd, och branden som 1718 ödelade slottet påstods vara anlagd av dem.

 

 

Tillbaka

Per Brahe d.y.

Då den sista innehavaren Per Brahe d.y. övertog grevskapet Visingsborg år 1633 bestod det av 747 mantal. Under sin tid som greve utökade Per sin egendom med ytterligare tio socknar till att bli det största av alla enskilda egendomar i det svenska riket.

I grevskapet Visingsborg lät han bygga ut Visingsborgs slott, han uppförde Brahehus och byggde om Västanå slott. Tillsammans bildade de tre slotten en triangel i vars mitt han år 1652 anlade staden Brahe-Grenna eller Brahestad. Grevskapet omfattade även en bit av Västergötland.
På 1630-talet startade han Visingsborgsskolan som bl.a. använde tornet i Kumlaby kyrka som plats för ett stjärnobservatorium.


Per Brahe den yngre
1602-1680

Per Brahe blev riksråd år 1630, var generalguvernör över Finland mellan åren 1637-1641 samt 1648-54, och riksdrots från 1641.
I Finland grundade han ett antal städer, bl a Brahestad, Kristinestad, Tavastehus och Kajana.

 

 

Tillbaka

Brahehus


Brahehus från 1600-talet med norra Visingsö och
Västergötland i fonden - rakt nedanför ligger Uppgränna

I sin ungdom hade Per Brahe d.y. tillbringat några år i Tyskland där han inspirerats av de många medeltida borgarna med liknande placering högt uppe på ett berg. Bygget påbörjades 1638, men stod inte helt färdigt förrän i mitten av 1650-talet.

Dess hänförande utsikt, med Västergötland på andra sidan Vättern och däremellan det långsmala Visingsö, gör det förståeligt att Per tyckte att platsen var synnerligen väl lämpad. Men - det medförde också stora svårigheter vid uppförandet. Bland annat var man tvungen att bära allt byggnadsmaterial uppför berget.

Anläggningen var tänkt som änkesäte åt Christina Catarina Stenbock, men då hon avled innan bygget var klart, och dessutom 30 år före sin make greve Per Brahe, så kom anläggningen i mångt och mycket att få fungera som "turistanläggning".Ännu finns många tusen ton sten kvar, en gång släpade uppför berget


Per Brahe insåg att Brahehus skulle locka många besökare och lät därför uppföra en del trähus intill slottet, bl a ville han ha en krog med stall för många hästar. Som han sade - "... nästan som de Tyska krogarne, att man ther inom kan haffva theslikest några kor och får och kan köra in med vagn".

På Brahehus skulle besökarna imponeras, och det gjorde de säkerligen också. Från slottet såg man större delen av grevskapet, med Visingsborgs slott på Visingsö och även Västanå slott strax söder om Gränna vilka utgjorde de övriga hörnpelarna i den Braheska slottstriangeln. Mitt i triangeln grundades år 1652 staden Gränna som fick sina gator riktade mot Brahehus.

 

Tillbaka

Slutet


Utsikten över Gränna och Vättern är magnifik

En tid efter Per Brahes bortgång tömdes Brahehus på sina inventarier och stod därför tomt när elden kom lös i byn Uppgränna på hösten 1708. Åtta av byns elva gårdar totalförstördes, och branden spred sig även till Brahehus på bergskammen ovanför byn. När elden väl var släckt återstod bara en ruin, idag är en av Sveriges mest kända silhuetter där den ligger alldeles invid E4:an.


Brahehus ur Genom Sveriges Bygder 1882

 

 

Tillbaka

Västanå


Västanå som det avbildades i Dahlbergs Sueciaverk i början av 1700-talet


Västanå är det enda bevarade slottet av de Braheslott som ingick i Visingsborgs grevskap. Den första stenbyggnaden skall ha uppförts under 1590-talet men byggdes under 1760-talet om till gustaviansk stil. Ytterligare en stor ombyggnation genomfördes på 1920-talet då slottet fick sin nuvarande exteriör.Västanå slott i maj 2004

 

 

 

Tillbaka

Röttle by


Längs vägen till Västanå ligger Röttle by med en kvarnbyggnad från medeltiden


År 1332 bytte kung Magnus Eriksson sina gods på Visingsö jämte kvarnarna här i Röttle till biskop Karl i Linköping mot dennes gård och gods i Skällvik. Under ätten Brahes tid som ägare fanns här också en vapensmedja och ett pappersbruk.

Bönder från såväl Gränna som Visingsö lika väl som bönderna i byarna norr om Röttle kom hit för att få nyttja vattenkraften. Från Visingsö rodde eller seglade man över med sitt spannmål då inte kraften i de vinddrivna kvarnarna på ön räckte till.Det är vackert i Röttle by, som här - ett hus som nog tillhört en forna tiders mjölnare


Idag finns två kvarnar i Röttle, Jerusalems kvarn och Rasmus kvarn, varav man i den senare unders sommartid fortfarande mal mjöl.
Här finns också ett stort antal välbevarade trähus från 1800-talet vilka tillsammans med vattenfallet och en gammal bro skapar en stämning och atmosfär som gör att man känner sig flyttad tillbaka 150 år i tiden.

Röttle by är för sin skönhets skull en plats som är väl värd ett besök.

 

Källor:
Länsstyrelsen i Jönköping
susning.nu
Välkommen till Visingsö