Habo
Uppdaterad den 21 november, 2009
Tillbaka


Habo kyrka
abo kyrka i det gamla Vartofta härad någon dryg mil nordväst om
Jönköping kan i det närmaste beskrivas som att vara en träkatedral. Endast en sakristia som återfinns till vänster om altaret är byggd av
sten, en tillbyggnad som är det enda som återstår av den äldsta, medeltida träkyrkan.

Tillbaka

Biskop Sigges altare

Kyrkans altare av sandsten är från 1300-talet. Då kyrkan byggdes om år 1716 hittades en relikask i altaret i vilken man fann ett stycke pergament där det stod att altaret invigts av biskop Sigge i Skara, Vinstorpaätten, detta i mitten av 1300-talet. Dopfunten i sandsten är kyrkans äldsta föremål och är från mitten av 1200-talet. Här finns också flera medeltida inventarier, bl.a tio helgonbilder i trä.

Under 1600-talets första hälft hade kyrkan formen av en korskyrka.

 

2002
Habo träkyrka med en längsgående läktare

 

P E Lindskog ca 1816:
"År 1716 blef hon tillbyggd och till sin form helt och hållit ändrad. Nu är hon 60 alnar lång och 32 dito bred utantill, har 4 bänkrader, åtskiljde genom en gång midtuti och en på hvarje sida, samt en tvärgång midt i kyrkan. I koret äro 4 små Läktare för Herrskaper och likaledes nederst i kyrkan; öfver dessa går sedan en Läktare omkring hela kyrkan, hvilken är så fördelt, att 2:ne rader äro främst på östra gafveln, en långläktare sedan på hvardera sidan och sist orgel-läktaren. Här är en hög klåckstapel med 3 klåckor".

 

 

Tillbaka

Habo

Habo skrevs under medeltiden som som Hagaboda och senare Haubo - år 1349 förekommer en Hagbard i Hagaboda som sigillant till ett brev.
Under 1300- och 1400-talen hörde Habo till Rumlaborgs län där fästet Rumlaborg i Huskvarna var länscentrum.

 

Den 25 mars år 1383 skänker Heine Snakenborg på Vädersholm fastigheter i Habo till Alvastra klosterkyrka för att till S:t Laurencii altare stifta ett årsmot (förmodligen för sig själv - en särskild mässa som sker en speciell dag per år) samt andra själamässor. Laurentius festdag inföll den 10 augusti.

 

Bygden kring Habo tillhörde från år 1567 Visingsborgs grevskap fram till cirka 1690 då den blev en del av Vartofta härad. Var då en del av Skaraborgs län, men tillhör sedan 1998 Jönköpings län. Habo ligger dock fortfarande i Västergötland!

 

Källor:
RAÄ
P E Lindskog