Kyrkås
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Kyrkås, före 1500-talet Sandbäck
en gamla träkyrkan i Kyrkås är okänd till sin ålder men har två bautastenar i muren och en rest liljesten som står mellan kyrkan
och klocktornet, tillsammans skvallrande om platsens uråldriga anor.
Socknen som under medeltiden hette Sandbäck är belägen utmed den urgamla vägen mellan Lödöse och Skara och mellan Genneved och Fåglum.

Tillbaka

Kyrkan var förr en offerkyrka. Lindskog skrev för 200 år sedan att den "har ordinärt 9 prädikodagar om året, då alltid komma mer och mindre gåfvor i penningar från andra Församlingar ofta utom både Län och Stift från sjuke, än gamle, än unge och barn".

Sedan fortsatte han: "Ingelstorp 1 i Kyrkås skall vara det äldsta Säteri i Skaraborgs Län och kanske det sämsta; jordmånen består av så kallad femsand; ... största tillgången är en god torfmosse..."

På gården Stommen nära kyrkan har man funnit en båtformig skafthålsyxa från stenåldern. Väster om kyrkan fanns på 1950-talet flera gravhögar som nu är bortschaktade vilka innehöll lerskärvor och stenredskap.Den södra stenmuren flankeras av två bautastenar vilka tidigare stod resta
ute på den åker mot vilken den
forna ingången hade sin öppning