Gudarnas mjöd och människornas öl
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Oden bjuds på mjöd i guldskål av asynjan Saga
i hennes boning Sökkvabäck

annolikt är att man redan under sten- och bronsåldern har tillagat jästa drycker på t ex äpplen, nypon och olika bär och kanske med
honung som tillsats. Några direkt säkra bevis för detta finns inte, men kärl från bronsåldern som påträffats i Danmark har innehållit rester av jäst dryck beredd på bl.a. lingon och honung.
Dessa rester har tolkats som någon form av mjöd eller öl, båda beteckningarna åsyftande ungefär samma dryck och båda kända vid sina namn mycket långt tillbaka i tiden, i Norden sedan långt före vår tideräknings början. Mycket enkelt kan skillnaden förklaras som att mjödet var öl gjort på honung.

Men honung var en dyrbarhet och mjöd ansågs vara gudarnas dryck. Gudarna var alla väldigt olika i sina personligheter och skepnader, dock hade de en sak gemensamt - ett gott mjöd skulle aldrig lämnas odrucket!
Mjödet skänktes sedan till människan och var nog inte vad man drack till vardags, då fick det bli öl.

Det äldsta fyndet i Norden av vad man tror var rester efter mjöd är från omkring 1500 f.Kr. och återfanns i en näverspann som begravts tillsammans med en kvinna. Ingredienserna hade varit vetekorn, tranbär eller lingon, pors samt stora mängder lindpollen vilket tyder på att honung ingått i drycken.

 

Tillbaka

Vikingarnas öltillverkning

Man tror inte att vikingarna använde humle för att smaksätta sitt mjöd, utan istället pors som längre fram i historien även kommit att kallas för skogshumle. Men i jämförelse med humlen ger pors ett betydligt kraftigare bakrus, tillika åtföljd av en kraftig huvudvärk. Pors är både laxerande och bakteriehämmande, kanske var det (skrivet med glimten i ögat) därför som vikingarna var kända för sitt raseri - men friska!

Enligt tidiga beskrivningar bestod mjödet endast bestående av honung, jäst och vatten. Men malt brukade användas, vanligen korn som blötlagts, och då blev det öl.
Efter att malten svällt breddes det ut för att luftas och efter en vecka hade kornen börjat gro. Då torkades det, och beroende på hur hög värme man då använde kom man att få olika smaker.
Därefter blötlades malten i ca 60 -70 °C för att mäskas. Även här kunde man påverka smaken beroende på hur länge och vid vilken temperatur mäsken bereddes, så det slutgiltiga resultatet var nog ganska varierande.

Innan den gudomlig, märkliga och mystiska jäsningen påbörjades tillsattes honungen för att få fart på jäsandet och man använde även bottensatsen från den tidigare satsen.
Jäsningen skedde vid rumstemperatur, s.k. överjäsning, vilket innebar att processen tog mellan en och två veckor. Den färdiga brygden var en mörk, grumlig dryck med en alkoholstyrka på ca två till fem procent. Då det inte fanns några konserverande tillsatser i mjödet får man tro att det förtärdes ganska omgående.

Inte förrän på 1100-talet började man blanda i humle i ölet, även om det på honung tillverkade mjödet användes även under Gustav Vasas tid då skatten på mjöd var fyra gånger så hög som skatten på ölet...

Tillbaka

 


Öltillverkning beskriven av Olaus Magnus 1555

 

 

 

Källor:
Historiska museet
Nisses ölsidor
Svenska bryggeriföreningen