Skölvene
Uppdaterad den 19 maj, 2008
Tillbaka


Skölvene nya kyrka från 1843
yrkan i Skölvene tillkom år 1843 för att ersätta Skölvene gamla kyrka och kyrkan i Säm som låg strax söderut. På en sockenstämma
i Skölvene år 1828 beskrevs Norra Säm och Skölvene medeltidskyrkor på följande sätt: "Och kan man utan rysning betrakta dessa hegedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborgs län?".

Skölvene omnämns år 1382 då kyrkoherden i Skölvened herr Asmund Eriksson i ett brev skivet i Husaby till Skara domkyrka skänker godset Skog i Otterstads socken som han tillbytt sig mot Kumblösa (Komlösa) i den för honom mer närbelägna Fristad socken. SD

År 1407 omnämns Swen Jonson kiorkioherre i Skiölweda i samband med byten av gårdar med Tord Bonde till Sämb.

Se kyrkans dopfunt på Historiska museets hemsida

 

Index över kyrkorna

 


En märklig sten som står lutad mot kyrkogårdsmuren

 

 

Tillbaka

Ryggåsstugan i Skölvene


Denna ryggåsstuga från 1700-talet var förr mangårdsbyggnad
på Mosslanda Östergården, idag Skölvene hembygdsstuga

 


De vackra väderbitna väggarna består av gedigna liggande ekplankor

 

Se även Fugels jordkula i Skölvene