Lasse i berget
Uppdaterad den 19 maj, 2008
Tillbaka


Här bodde Lasse och hustrun Inga i nära 30 år, Lasse fram till år 1910

trax norr om Martorpabäcken någon km väster om Husaby bodde Lars Erikssson och hans hustru Inga Andersdotter i ett stenhus vars

bakre vägg och delar av taket utgjordes av en bergvägg. Huset som består av två rum är endast nio meter långt och drygt två meter brett.

I huset som Lasse byggde i början av 1880-talet fanns två öppna spisar för att hålla värmen, frågan är om det räckte för att hålla undan den fukt som trängde fram från klippväggen. Tre mindre fönster försåg de små rummen med dagsljus, med möblering var det inte mycket bevänt. Dörrposten var resterna efter hustruns vävstol... Här bodde paret tillsammans med sina två barn.

Lasse var en skicklig jägare och tillverkade såväl sina bössor som därtill hörande hagelammunition själv. Läsa och skriva kunde han inte, men ansågs av många för att vara kunnig i trolldom.


En öppen spis i det större rummet, det skall också ha funnits en mindre järnkamin

Familjen levde av vad skogen gav, men hade även försäljning av grönsaker, flätade korgar och de klädesplagg som hustrun Inga tillverkade. Efter nästan 30 år i grotthuset avled Inga år 1908, och två år därefter var Lasse såpass dålig att han inte klarade sig själv. Men det var ändå med våld denna skogens fria själ fördes till fattighuset där han dog våren 1910.

 

 

Tillbaka

Fugels jordkula i Skölvene


Fugels jordkula, Nils Johanssons hem fram till 1888

ära vägen som löper mellan Skölvene och Hov bodde Nils Johansson och hustrun Britta-Stina Johansdotter Söt. Nils som kallades för

Fugel eller Fogel byggde troligen själv deras hem som bestod av en meter höga och lika tjocka kallmurade stenväggar. Ovanpå dessa låg sedan ett antal lager av stockar som taket vilade på.

Efter endast fem års äktenskap dog Britta-Stina varefter Fugel ensam bodde kvar i jordkulan i ca femton år. När han inte längre förmådde klara sig själv auktionerades han ut av kommunalstämman, varvid skomakare Lundgren i Vitaheden bjöd lägst med sina 70 kronor och femtio öre vartill kom att han skulle förse Fugel med skodon och kläder. Detta skedde år 1888, men redan året därpå avled Nils Johansson, i en ålder av 74 år.


Som synes en mycket märklig byggnad

Namnet Fugel eller Fogels härkomst är osäker, men kan ha något med fåglar att göra, eller att vara ful. I fornminnesregistret står huset benämnt som Fugelshålan, Fogel kan vara det dialektala uttalet.


Invid Fugels boning flyter Lemmingabäcken förbi på sin väg ner till Nossan.
Ett kort stycke norrut stod ryggåsstugan i Mosslanda vid samma tid.s