Ugglums kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Ugglums 1100-talskyrka
yrkan i Ugglum är belägen endast några km väster om Gudhem
och uppfördes under 1100-talet i den äldre romanska stilen.
Koret var ursprungligen smalare och rakslutet fram till in på 1820-talet då kyrkan förlängdes åt öster. Tidigare fanns ett murat vapenhus från medeltiden på den södra fasaden.

Inne i kyrkan skall finnas en stor smidd kista som är försedd med med tre lås vari kyrksilvret fordom förvarades. Under det nordiska sjuårskriget hemsöktes kyrkan av dansken, och som ett minne av detta finns märken efter kulhål i den järnbeslagna dörren från 1200-talet.

Lindskog skrev att "Ugglums kyrka är äfven gammal, liten och mörk samt byggd af huggen sandsten; har stapel och 2 klåckor".

Tillbaka

 


Den gamla ingångsportalen

Det lär tidigare ha funnits två runstenar vid kyrkan "från den öfvergångstid då runorna täflade med den från utlandet inkomna romerska bokstafsskriften".
De båda runstenarna såldes tillsammans med en Mariabild med Jesus i knäet till Historiska muséet för 225 Rdr (detta har dock inte gått att verifiera).
Någon km sydväst om kyrkan ligger gården Uppsala, och i norr låg Hånger.


Liljesten med runor, Ugglum,
P A Säve

 

Index över kyrkorna

 

Källa:
Medeltiden vid Hornborgasjön
P E Lindskog