Mängsholm
Sidan uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Delar av Mängsholm är idag ett naturreservat. På bilden ovan
en ek som ensam håller på att spräcka en hel bergssida!

ellan Lagmansholm och Tubbetorp ligger Mängsholm. Tidigare har förmodligen säteriet Mängsholm legat i det som idag är ett
naturreservat. Säteriet är känt som sätesgård sedan 1560-talet men har troligen tidigare anor än så. Här passerar Säveån som förr var en välanvänd förbindelseled, dessutom passerade vägen till Skara förbi liksom vägen mellan Lödöse och Jönköping.

Rune Ekre på Lödöse museum menar att det mycket väl kan ha funnits en medeltida befäst stormansgård i Mängsholm, ännu inte verifierat, men vid sidorna om en intressant bergknalle syns spår efter vad som mycket väl skulle kunna ha varit både palissader och källargrunder.

Under 1700- och 1800-talen var gården ett ryttmästareboställe för Kungliga Westgöta Regemente, i början av 1800-talet bebodd av major Gillner. Mängsholm ligger i Siene socken.

 

Tillbaka


En märklig höjd, med stora stenblock liggande på toppen...

 

Tillbaka

 


Bortom ekarna finns en kvadratisk fördjupning - ca 30 x 20 m - en gammal fiskdamm?

 

Tillbaka

 


Något slags dike, eller vad det nu kan vara...

 

 


En flerahundraårig gammal ek

 

Tillbaka

 


En gravhög i Mängsholm, förstörd av gravplundrare...

 


Denna sten visar tydliga märken efter hur någon borrat sig ner i det stora stenblocket och sedan sprängt isär det med kilar.
I den stora stenen syns ett sådant borrhål i genomskärning, medan de båda ituspräckta stenarna nedanför uppvisar varsitt borrhål att användas vid fortsatt bearbetning.

Vad kan ha hänt, eftersom man bara lämnat arbetsplatsen som för att återvända nästa dag?

Strax nedanför dessa stenar, alldeles nere vid Säveåns strand ligger andra stenar travade i olika storlekar. Förmodligen har man där haft någon slags kran som lyft ner blocken i någon båt för fortsatt resa mot (förmodligen) Spånga Kvarn som ligger strax nedströms.

 

Tillbaka

 

 

Tillbaka