Rådene ödekyrkogård
Uppdaterad den 26 oktober, 2008
Tillbaka


Stigluckan in till Rådene kyrkplats med klockstapeln i fonden,
av den vackra 1100-talskyrkan finns ingenting bevarat
n knapp mil sydväst om Skövde, i Gudhems härad, låg Rådene vackra absidkyrka fram till år 1866 då den tillsammans med Sjogerstad kyrka (belägen knappa två km åt SO) revs. En ny kyrka i nygotisk stil
uppfördes i Sjogerstad och blev gemensam för de båda socknarna.


Rådene kyrka i Peringskiölds Monumenta

 

Tillbaka

Runorna från triumfbågen


Runinskrift som avtecknats år 1671


Bärge (oss) Birgitta. Peter och Åke gjorde kyrkan. Assur och
Skule och Tord och Gunnar i Sjogerstad
(deltog i arbetet)


Peter är måhända densamme som har fått en runsten lagd över sin grav av sonen Rane - se nedan.

Birgitta eller Brigida var ett irländskt helgon som levde mellan åren 453 - 523, grundare och abbedissa av klostret Kildare på Irland. Kulten runt henne kom genom den engelska missionen att föras till Norden, och hennes namn finns inristat på en kalendersticka från mitten av 1100-talet, funnen i Lödöse. Och det var i en källa i Husaby, uppkallad efter Byrghittæ, som Olof Skötkonung enligt den äldre Västgötalagen skall ha döpts för 1000 år sedan.

Tillbaka

P E Lindskog skrev om Rådene att dess kyrka "har 2 klåckor i stapel. På Rådene Kyrkogård låg en Runsten, som vid Kyrkans reparation blef inlagd i Kyrkogolfvet. Stenen, som har en Thorshammare i midten, har i väl huggna och läsliga runor följande påskrift: Rani:let:gera:stin:thenna:a:Betar:fadur:sin".
I en fotnot tillägger han att "Namnet Rådene eller Ranes Hed härledes af Rane och Runstenen förvarar hans och hans Faders namn".

"Rådene by, som varit en af de äldre och större och uråldriga byar, har nu mera upphört att vara by sedan, efter Enskifte, åbyggnaderna äro afröjde, 2:ne hemman utflyttade till gränsorne, och de öfrige lagde under Rådene Säteri".


Relief från Rådene kyrka, idag sitter den på Sjogerstad kyrka

Rådene skrevs som rothene i ett testamente upprättat här i Rådene i januari 1258, där Bengt Sigtryggsson till betalning för sitt kors (kortågslöfte) ger sina gods i "moaherath" tillsammans med en äng, vilket han överlåter åt herr jarlens gottfinnande att ordna. Förutom några gårdar skänker han fyra personer, som fötts i träldom, deras frihet och lämnar övrig lös och fast egendom till sina rättmätiga arvingar. På Billingen strax i norr ligger Bossgården som (troligen) vittnar om platsens betydelse.

 

Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Gravhällen efter pætar


Runhäll Vg 93


Rane lät göra denna sten efter Peter, sin fader


Runhällen som idag står vid kyrkogårdens norra mur har ursprungligen varit en lagd gravsten som år 1861 togs upp ur kyrkans golv. Enligt en äldre uppgift av Pehr Tham till Dagsnäs, given år 1792, låg stenen då "på kyrkogården söder om kyrkan invid vapenhuset". Möjligen är det denne Peter som tillsammans med Åke en gång på 1100-talet lät bygga kyrkan och som fanns omnämnd med en runinskrift på triumfbågen.

Norr om Rådene ligger Ryttmästarbostället som är mycket sevärt!

Källor:
Skylt på platsen
Birgitta i Rådene av Elisabeth Svärdström (Fornvännen)

Tillbaka