Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Strömsholm slott juli 2002

trömsholm slott ligger på en holme i Kolbäcksån, ursprungligen uppfört av Gustav Vasa som en befäst försvarsborg i början av 1550-talet. Borgen byggdes på källarvåningen av en medeltida gård vid namn Mölntorp för att ingå i Vasas försvar av den inre Mälaren. Själva borggården låg emellertid på fastlandssidan. Vasaborgen revs till stora delar i slutet av 1660-talet för att ersättas av ett stort vitt slott.


Strömsholm slott enligt Erik Dahlberg, framtagen till hans Suecia antiqua et hodierna.
Intressant är att slottet inte var färdigt då, utan Erik D måste ha använt ritningarna!

 

Tillbaka

Strömsholm - änkedrottningarnas hem


Katarina Stenbock

 

  • Först av kungaänkorna som bott på Strömsholm var Katarina Stenbock som flyttade dit efter att maken Gustav Vasa avlidit 1560. Hon var då endast 24 år gammal och kom att överleva honom med sextio år. Hon bodde då i den första borgbyggnaden. Katarina var systerdotter till Margareta Leijonhufvud från Loholm, Gustav Vasas andra hustru.
  • Därefter var det Gustav II Adolfs andra gemål Maria Eleonora som övertog borgen efter sin make och hjältekonungs död 1632.
  • Änkedrottning Hedvig Eleonora, "stöd åt Karlar trenne", mottog Strömsholm i morgongåva av Karl X Gustav vid bröllopet 1654. Under hennes tid revs den gamla borgen för att ge plats åt en modernare och mer ombonad byggnad.
    Under de nästan femtio år som bygget tog uppfördes ett tjugotal byggnader inom slottsområdet för betjäning, ekonomiändamål etc. Även en parkanläggning i franskt barockstil anlades.
    Ändå var nog Strömsholm endast smärre post hennes utgiftsstat, för samtidigt uppförde hon nämligen Drottningholm och byggde om Jakobsdal, Gripsholm och Vadstena slott...
  • Även Gustav III:s gemål Sofia Magdalena fick slottet som morgongåva 1766, och det är så som det såg ut på hennes tid som det ser ut än idag. Under hennes tid fortsatte restaureringen varvid en del mindre förändringar genomfördes, främst av slottets inredning.

 

 


Drottning Hedvig Eleonora

Efter Hedvig Eleonoras tid var Strömsholm ett statsstuteri och en hingstdepå, fram till 1950-talet då veksamheten lades ner i och med att armén motoriserades.

Idag fungerar Strömsholm som ridskola.

s