Hagelbergs kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Hagelbergs kyrka

agelbergs kyrka är belägen någon mil söder om Skövde, mitt ute på ett militärt övningsfält tillhörigt P4. Kyrkan är troligen uppförd under 1100-talet och har en bevarad, enkel liljesten samt en stavkorshäll.
Här finns också en kalk med inskription från 1293. År 1730 byggdes kyrkan ut i öster till nuvarande storlek, sannolikt finns medeltida murar bevarade i den västra delen. Klockstapeln är till största delen från 1700-talet, men har möjligen ett ännu äldre ursprung.

I väster ligger Norra Kyrketorps kyrka.

 

Index över kyrkorna

 

Tillbaka

Klagstorp

Klagstorp ligger en dryg km sydväst om Hagelbergs kyrka i samma socken och är känt sedan åtminstone 1400-talet då det stavades Clastorp liksom man gjorde ännu i början av 1800-talet.

Herrgårdens timrade huvudbyggnad i två våningar tros vara uppförd ca år 1700 medan de båda envånings stenflyglarna tillkommit några decennier senare.

Gården bytte en Krok Larsson till sig av kyrkan i Gerum år 1404, troligen Östra Gerum, och undet 1600- och 1700-talen släkterna Lilliehöök, Hård m.fl. för att idag tillhöra försvarsmakten.

 

Källor:
Bebyggelseregistret