Kungsgården Hjälmared
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Hjälmareds herrgård där den vänstra flygeln - kungsflygeln - bär årtalet 1626 men nog är äldre

ågra kilometer söder om Alingsås ligger Hjälmared, omnämnt som ett torp i jordeböckerna i slutet av 1400-talet. Flera stavningar förekom, t.ex. Hiälmeryd, Hielmered och Hiälmeridh.
När torpet kom att omvandlas till en större gård är inte känt, men mot slutet av 1500-talet nämns Hjälmared som ett gods, ägt av kronan. År 1568 ägdes gården av ståthållaren Brynte Börjesson Lillie av Aspenäs vid Lerum, och därefter av hans son Bengt Bryntesson.

Tillbaka

På 1600-talet var gården tillbaka i kronans ägo. På midsommarafton år 1612 brände danska trupper gården Hjälmared på sin väg hem från sommarfälttåget där de bränt och skövlat ca 3.000 gårdar runtom i Västergötland - bl.a. Gräfsnäs och Läckö slott hade då råkat illa ut.


Gustav II Adolf
 

Förföljandes danskarna kom så Gustav II Adolf jagande med sin krigshär, men var tyvärr alldeles för sent ute.
Den 20 juni var han i Ardala nedanför Skara, och tog sig sedan via Vånga och Björnabro, Larv och Lagmansholm till Alingsås dit han anlände den
29 juni. Han kunde dock inte göra annat än att konstatera det faktum att det mesta var bränt, och red snart vidare söderut.
Då man anlände till Hjälmared var det inte mycket som återstod av gården, bortsett från den ena stenflygeln som klarat sig. I den skall Gustav enligt sägnen ha övernattat, varefter huset bär namnet Kungsflygeln. Sedan 1957 huserar Hjälmareds folkhögskola på gården.

 

 

Tillbaka

Forntid

Öster om kungsgården, på Kvarndammens västra sida, fann man år 1915 en skatt från bronsåldern bestående av fem halsringar, två spiralformade armringar, en fragmentarisk dito samt en rund bältesprydnad. Armringarnas 18 spiraler har prytt hela två dm av någons armar!
Dessa kult- eller högstatusföremål har troligen fallit ner från två hyllor belägna ca nio meter upp på en i det närmaste lodrät bergssida.

I söder utmed Stora Färgens östra strand finns många minnen från forntiden, bl.a. fyra hällkistor och ett stort antal domarringar.En hällkista på Bruarekullen ovan Hulabäck förefaller vara försedd med dubbla sidor,
stormen Gudrun lyckades med konststycket att fälla en gran rakt över graven...
Från platsen för hällkistan har man haft en fantastisk utsikt innan skogen tog över.

 


En lutande bautasten i Skämningared vid Stora Färgen

 

Källor:
Hjälmareds historia, sammanställd av Brita Berglund, Hjälmareds folkhögskola
Innan Alingsås blev stad av Birgit och Peter Sawyer
Jan Skoglöw