Medelplana kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


St:a Helena (Elin) och St:a Apollonia kyrka i Medelplana
id foten av Kinnekulle ligger Medelplana kyrka som i sina äldsta delar är från 1150-talet. Den medeltida kyrkan låg under medeltiden vid
en viktig väg och var en omtalad pilgrims- och offerkyrka. Dagens utseende fick kyrkan vid en ombyggnad på 1820-talet.

Medelplana omnämns år 1325 som Mædal Wplanthum, Uplandum, det forna namnet på delar av Kinnekulle. Efterleden har senare gått över till att bli plana. Byarna Västerplana, Medelplana och Österplanas namn anger byarnas läge i förhållande till varann.

År 1349 omnämndes den förste kände kyrkoherden i Medelplana, Petrus de Uplandum.

 

Tillbaka

Apollonia av Alexandria

Medelplana kyrka bar förr sitt namn av St:a Helena av Skövde och St:a Apollonia. Helena är väl ganska bekant, men vem var Apollonia? Jo, hon skall redan år 249 ha konverterat till kristendomen i Alexandria, Egypten. Legenden säger att hon för sin kristna tro kom hon att bli torterad innan hon dödades: tänderna bröts av och rötterna grävdes fram med en tång... Apollonia var den man bad till om man hade tandvärk, och idag är hon tandläkarnas skyddshelgon. Hon kanoniserades av påven år 300.

Både Helena av Skövde och Apollonia av Alexandria har sina stenaltare bevarade i kyrkan, likaså finns de källor som bär deras namn ännu kvar. Helenas källa ligger alldeles invid vägen, några hundra meter norrut från kyrkan, vid Bosgården.

Medelplana låg gården Bestorp. Den skänktes troligen på 1100-talet till Skarabiskopen, möjligen till Bengt den gode då han visade ett stort intresse för Medelplana och Västerplana - det har ansetts att Bengt hade sitt hem i Bestorp. Vid Bestorp, som idag endast är en ruin, återfinner man Apollonias källa. Den skall vara täckt av en häll med ett centralt placerat cirkulärt hål, kanske en sådan sten som den i den förmodade Klevastaden i Kinne-Kleva?


Apollonia

Helenas källa

 

Tillbaka

En lokal sägen

Då danskarna under 1600-taletet som bäst höll på att plundra och lägga Västergötland i aska och ruiner förtäljer en sägen att kyrkoherden i Medelplana blev såpass orolig att han samlade ihop både sitt eget och, förmodligen, även kyrkans silver och grävde ner det. Strax därefter dog han, utan att ha avslöjat var han gömt sin skatt. Sägnen menar vidare att platsen skall ha varit där som skuggan av kyrktornet på en speciell dag och vid ett speciellt klockslag skulle peka ut platsen.Tornet är jämngammalt med den tidigaste kyrkan
medan utbyggnaden hitåt tillkom på 1800-talet

 

Tillbaka

 


Utsikt ner mot Kinneviken, till vänster utanför bild står Tredings stenar

 

Index över kyrkorna

Se en karta över Kinneviksområdet

 

Källor:
Medelplana kyrka av Bror Jansson
Kinnekulleguiden 2004