Österplana
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Österplana gamla kyrka strax innan den revs mot 1870-talets slut.
För markören över bilden för jämförelse med idag.
ågon mil norr om Husaby låg fram till slutet av 1870-talet Österplana gamla kyrka, högt belägen uppe på Kinnekulles östra
sida och med en fantastisk utsikt över Västergötland. Platsen skrevs år 1347 som ostrvplanda av kung Magnus Eriksson.

Liksom Västerplana och Medelplana kyrkor på västra sidan av Upplanden hade Österplana kyrka försetts med ett mycket spetsigt torn, men efter ett åsknedslag på 1820-talet satte man istället på en "Gustaviansk hjälm" som ansågs vara mindre åskkänslig.

I Österplana har man gjort fynd av arabiska mynt.


Utsikt från gamla Österplana kyrka rakt söderut där Mösseberg tronar i fjärran

 

 


Dagens Österplana kyrka, belägen nedanför och 400 meter ifrån sin
föregångare - understundom kallad Götene katedral med sittplats för 800 personer!

 

Index över kyrkorna

Karta över Kinneviksområdet

 

Källor:
Kinnekulle hembygdsförening
Helene Ordinis