Munsö
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Munsö kyrka, Uppland
unsö rundkyrka ligger på den norra delen av Munsön i Mälaren och med Adelsö som närmsta granne i väster. Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare del, och man tror att den varit en gårdskyrka
och försvarskyrka åt självaste ärkebiskopen i Uppsala som ägde den intilliggande gården Bona, huvudgården på Munsö, och omnämnd som 'Mansionem in Munseo' i ett brev från påve Lucis III till ärkebiskop Johannes i Uppsala år 1185. Man vet att ärkebiskoparna huserade här med jämna mellanrum, och så förhöll det sig fram till att (den då pantsatta) gården övergick till kung Karl Knutsson Bonde.

Tillbaka

Likheten mellan en rundkyrka och ett försvarstorn är slående. I Munsö kyrka finns en gång inne väggen som leder upp till andra våning, vilken kallats för Jungfrukammaren. Här tror man att kvinnor och barn sökt skydd medan männen skall ha samlats på en öppen övre våning med skyttevärn.

Munsö rundkyrka har ursprungligen haft en halvrund absid. På 1300-talet byggdes sedan sakristian i norr, på 1400-talet tillkom vapenhuset i söder liksom dagens tegelvalv inne i kyrkan, och 1658 uppfördes gravkoret i sydost över den kunglige räntmästaren Peter Bergenfeldt till Bona, utbyggnaden med röd huv.

På 1700-talet diskuterades huruvida man skulle riva den gamla kyrkan som då börjat chansera. Till slut enades man dock om att behålla kyrkan, och i samband med renoveringen byggde man till ett kvadratiskt kor i väster, som ett extra murstöd.Klocktornet står ett stycke väster om kyrkan

 

Läs om rundkyrkor


Källor:
RAÄ
Skylt på platsen