Skeby
Uppdaterad 14 maj, 2008
Tillbaka


Skeby kyrka från 1140
yrkan i Skeby är daterad till så tidigt som år 1140 och menas vara byggd efter de heliga måtten som Gud gav Moses på berget Sinai. Templet föranstaltades skulla vara 30 alnar långt - vilket också är
måttet för den ursprungliga kyrkan om man räknar bort tornet som är från 1200-talet. Även dopfunten tros vara från samma tid, tillverkad av mäster Othelric som bl.a. uppförde Skälvums kyrka. Under 1700-talet revs triumfbågen, troligen mycket lik den som ännu finns kvar i Horla kyrka.

Tillbaka

En tradition förtäljer att man på 1000-talet kom seglande över Vänern för att bli döpta i Skeby. Platsen där man landsteg heter fortfarande Kristningemarken och ligger mellan Källby och Lidköping.

Lindskog: "Skeby kyrka, belägen på en vacker högd, ...sin ålder icke långt efter Husaby. Skeby skall ock, efter Allmogens sägen, i sina äldsta tider blifvit besökt af Kållands- och Wermelandsboer, för att der bekomma dop åt sina barn m.m."

Skeby skrevs år 1415 som Skipaby, och namnet anses komma av det fornsvenska ordet skip som betyder skepp.


Index över kyrkorna

 

 

Tillbaka

Skeppsbyn

C O Fast var av den meningen att det var härifrån Skeby - Skeppsbyn - nedanför Kinnekulle som sveakungarnas sjöresor utgick då de överföll geaterna vid hreosnaberg, omnämnt i Beowulf. Fast ansåg att det var Halleberg och Hunneberg som avsågs.

Skebybäcken som en gång var betydligt större rinner förbi Skeby och byter vid Källby namn till Råmmån som rinner ut i Kinneviken.


Karta över området

 

Källor:
Svenska kyrkan
P E Lindskog