Östra Tunhem
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Vapenhuset är det enda som återstår av Tunhems forna kyrka
en forna kyrkan i Östra Tunhem låg strax nedanför dagens kyrka, på Mössebergs nordsluttning, endast ett par km från Ugglum och
Gudhems kloster. Den var, skrev Lindskog, byggd av röda kalkstenshällar och hade en klockstapel med två klockor. Den skall ha varit liten och mörk med synliga takstolar eftersom det inte fanns något innertak, så troligen yrde snön in om vintern.

Kyrkan blev utdömd redan på 1830-talet, stenarna beslöts sedan år 1887 att de skulle användas till stensättning och grusning av en väg i socknen. Klockstapeln som stod invid vapenhuset och vars plats idag ses som en hög lämnades kvar tills att den nya kyrkan stod klar, därefter såldes den. Att det gamla vapenhuset lämnats kvar berodde på att det användes som bårhus.

Tillbaka

I en flatmarksgrav vid Källegården vid sockengränsen mot Jättene har man påträffat bl.a. en eneggad svärdsklinga och en spjutspets jämte järnfragment. På gården Stommen invid kyrkan har man påträffat en bronsyxa - se den här.

År 1360 utfärdade biskop Nils i Skara ett brev vari han meddelade att kyrkorna i Gudhem, Ugglum och Tunhem skulle tillhöra Gudhems kloster, detta eftersom deras inkomster var så ringa att en präst inte kunde underhållas vid någon av dem. Biskopen och hans efterträdare skulle dock behålla alla sina rättigheter beträffande kyrkorna.

År 1371 pantsatte riddaren Lek Ofradsson bland elva andra västgötska gårdar sin gård här i Tunhem för 200 lödiga mark.Ett kors inne i det gamla vapenhuset där hungriga får
har ätit av den nedre delen. Gravkors från 1904.

 

Tillbaka


Utsikten från den gamla kyrkogården norrut mot Kinnekulle är magnifik, nere till vänster
bakom träden ligger gården Uppsala och till höger utanför bild finns ett järnåldersgravfält
som använts ända in in i vikingatid

 

Västra Tunhems kyrka ligger väster om Hunneberg

 

Index över kyrkorna

Karta över Falköpingstrakten

Källor:
FMIS
P E Lindskog