Väla kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Väla 1200-talskyrka
trax norr om Gillstad väster om Lidköping ligger Väla kyrka, troligen uppförd i början av 1200-talet med en stor del av det medeltida
murverket bevarat i långhusets västra parti. Kyrkan är förutom det timrade nordvästra hörnet byggd av gråsten och har en gravhäll från 1600-talet inmurad i fasaden. Vapenhuset i väster fick under 1800-talet ersätta ett äldre vapenhus i söder. Taket täcks sedan 1938 av skiffer.


Foto: Anders Roland
Väla kyrka på 1910-talet


I norr ligger Söne kyrka.

 

Index över kyrkorna