Gillstad kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Gillstad kyrka med anor från 1100-talet
ocknen Gillstad som är belägen ett par mil sydväst om Lidköping omnämns första gången år 1413 som Gelastadha medan dess
stom omnämns år 1540. Från 1100-talskyrkan återstår endast en portal medan en madonna från 1200-talet finns bevarad.
År 1702 rasade delar av stenmuren. Dessa ersattes av knuttimrade väggar - en yttre av ek och en inre av furu, med så brett mellanrum att man kunde gå mellan väggarna. Åren 1924-1925 renoverades långhuset - "har 16-1700-tals interiör".

Strax norr om Gillstad ligger Väla 1200-talskyrka och en knapp mil åt sydväst ligger Täng och Håle vilka båda fick sina kyrkor rivna år 1883. På vardera ödekyrkogård står två runstenar.


Källor:
Ordinis Helenium

Index över kyrkorna

s