Söne kyrka
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Söne kyrka från 1100-talet
rax sydväst om Skalunda vid Vänern ligger Söne "knubbiga" kyrka, omnämnd för första gången år 1291.
Kyrkan uppfördes på 1190-talet i skånsk kvaderteknik. Valvmålningarna är utförda under sent 1400-tal av Nils Håkansson medan kormålningarna är från 1200-talets slut. I koret finns också en arkadfris med figurer. Ovanpå koret fanns munkkammaren! En sådan omtalas även ha funnits i Remmenes gamla kyrka.

Sydportalen i långhuset är vackert skulpterad medan stentornet är yngre än byggnaden i övrigt. En kopia har tillverkats efter sandstensfunt av Othelric-modell med biskopar, krigare och odjur.
Den närbelägna domarringen Jättadansen har nio liggande stenar, 16-17 m i diameter.

 

Tillbaka

Sjönöd

Enligt P E Lindskog har kyrkan i gamla kyrkoböcker kallats för Sjönöd:
Enligt en sägen i trakten var det en rik Fru som hamnat i sjönöd, men lyckligen förmått att ta sig upp på land i höjd med Söne. Av tacksamhet skall hon då ha låtit bekosta kyrkans uppförande, en händelse som gav kyrkan dess namn.

Före 1300-talet låg kyrkan under Örslösa tillsammans med de söderut belägna Väla och Gillstad.

 

Källor:
Ordinis Helenium
P E Lindskog
RAÄ

Index över kyrkorna