Amneholm
Uppdaterad den 14 maj, 2008
Tillbaka


Amneholm - i dagarna är det 570 år sedan fästet brändes av värmlänningarna

ästet Amneholm, även skrivet som Agneholm, var en befäst borg som låg på en holme i Gullspångsälven där denna rinner ut i Vänern. Borgen tros ha blivit anlagt på 1360-talet av marsken Erik Kettilsson
Puke under kriget mellan kungarna Håkan magnusson och Albrekt av Mecklenburg. Under drottning Margaretas tid var Agneholm en beryktat förvaltningsborg för flera danska fogdar, men låg administrativt sett under Axevalla hus. På andra sidan Vänern uppfördes eller förstärktes fästena Ekholm i Göta älv och och Edsholm nedom Grums vid ungefär samma tid.Bron förbinder två av de öar som en gång utgjorde fästet Amneholm

Amneholm låg liksom Ekholm helt vattenomfluten och tycks även den ha haft ett fyrkantigt stentorn. Enligt historikerna skall det ha varit en träbyggnad med en tillhörande förborg. Amneholm tros ha bränts ner av uppretade värmlänningar under Engelbrektupproret, anförda av värmlandssonen Peder Ulfsson Roos.

 

Tillbaka


Vy från förborgen mot platsen för själva borgen

Numer finns inte mycket kvar att se av fästet, man kan endast ana sig till några av dess grunder. Någon mer utförlig arkeologisk undersökning har inte gjorts på Amneholm, men enligt sägnen skall en konung Agne första gången ha uppfört slottet och givit detta sitt namn, liksom även åt Amnehärad.
Man kan nuförtiden ta sig ut till Amneholm via ett antal broar medan den förr i tiden var svårtillgänglig och endast åtkomlig vid lågvatten.


Gullspångsälven där den flyter ut vid Amneholm


Ca sju km österut låg Södra Råda gamla kyrka


Läs lite ur Nordisk familjebok, Uggleupplagan, om hur Amneholm och Ekholm fungerade då västgötarna styrde över Värmland på 1300-talet.